Akademik Performans

 
İster bir araştırmanın yarattığı etkiyi ölçmek için olsun, ister bir bilim adamının veya bir araştırma grubunun araştırma etkisini ölçmek için olsun, artık ölçümlerden giderek daha fazla yararlanılmaktadır. Ancak (atıf tarzı, disiplinler arasında farklılık gösterdiği için)ölçümler, her zaman ilgili bağlam içerisinde değerlendirilmeli ve asla tek ölçüt olarak kullanılmamalıdır.

Araştırma ödülleri ve terfi başvurularınızda akademik geçmişinizi kanıtlamak için ölçümlerden yararlanabilirsiniz. Araştırmalarınızı bulmak (sizinle aynı adı taşıyan ya da adının ve soyadının ilk harfleri sizinle aynı olan başka yazarlar olduğu için; yahut adınız veya adınızın ve soyadınızın ilk harfleri istikrarsız olarak kullanıldığı için, yahut veritabanındaki kayıtlar hatalı olduğu için) zor oluyorsa, ResearcherID ‘den yararlanabilirsiniz.
 
Sıkça Kullanılan Farklı Ölçüm Çeşitleri
  • Atıf Analizi  – atıf sayısının istatistiki analizlerini sunar 
  • Bibliyometri  – geniş anlamıyla yayın sayısı, atıf analizleri ve içerik analizleri sunar
  • Webometri– indirme sayıları ve köprü sayısı ile çeşitleri hakkında bilgi verir
  • CiteSpace bilimsel literatürde eğilimleri ve yönelimleri görselleştirmek ve analiz etmek amacıyla kullanılan Java tabanlı ücretsiz bir uygulamadır. Bu araç yer adı görselleştirmesi amacıyla hazırlanmıştır. (Chen, 2004).

Let's make science metrics more scientific Nature 464, 488-489 (25 Marh 2010) doi:10.1038/464488a; İnternet Üzerinden Yayın Tarihi 24 Mart 2010
 
 
ÇALIŞMA SAATLERİ

Merkez Kütüphane
Pazartesi - Cuma: 08:30 - 22:00
Cumartesi - Pazar: 09:00 - 18:00
7/24 açık çalışma alanı vardır

SAYILARLA KÜTÜPHANE
45,000 basılı kitap
370,000 e-kitap
2,200 DVD
79,500 e-dergi
72 veri tabanı
2600 m2 alan
30 kullanıcı bilgisayarı
23 grup çalışma odası