Muhteşem Önder

Kütüphane Direktörü

Lisans eğitimine Deniz Harp Okulu Elektrik Elektronik bölümünde başlayan Önder, 2 senelik eğitimden sonra; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2013 yılında Özyeğin Üniversitesi İngilizce İşletme dalında tamamladı. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde dolaşım ve referans kütüphanecisi olarak sekiz yıllık görev süresinin ardından, 2008 yılında Özyeğin Üniversitesi bünyesine Fakülte Kütüphanecisi olarak katılmıştır. 2012 - 2016 yılları arasında Kullanıcı Hizmetleri Ekip Yöneticisi olarak çalışmıştır. Ağustos 2016 itibariyle Kütüphane Direktör Vekili olan Önder, Şubat 2017 itibariyle Kütüphane Direktörü olarak görevine devam etmektedir.
 
Önder, 2012 - 2016 yılları arasında ANKOS bünyesinde veri tabanı sorumlusu olarak görev almıştır. Uzmanlık alanları arasında elektronik kaynak yönetimi ve bilgi okuryazarlığı yer almaktadır. 

Yüksek Lisans
İngilizce İşletme, Özyeğin Üniversitesi, 2013
Lisans
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İstanbul Üniversitesi, 2000
 
 

Özlem Efe

Kütüphane Müdürü

Lisans derecesini 1994 yılında Ankara Üniversitesi - Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden aldı. Bursa’da yerel bir gazetede arşiv sorumlusu olarak mesleğe başlayan Efe, 1996-1997 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde Kataloglama Kütüphanecisi olarak görev yaptı. 1997 - 2005 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde kataloglama, satın alma ve arşiv kütüphanecisi olarak çeşitli görevlerde bulundu. 2006 yılında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi’nin kuruluş çalışmalarında Ekip Koordinatörü olarak görev aldı. 2008 yılı itibariyle Özyeğin Üniversitesi'ne katılan Efe, 2012 yılında Bilgi Erişim Hizmetleri Ekip Yöneticisi ünvanını aldı. 2017 Şubat itibari ile Kütüphane Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Lisans
Bilgi ve Belge Yönetimi, Ankara Üniversitesi, 1994
 
 

Ayhan Bozkurt

Referans Uzmanı

Lisans derecesini 2006 yılında Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden aldı. 2007-2008 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezinde destek elemanı olarak çalışan Bozkurt, Özyeğin Üniversitesi’nde 2008 yılında kütüphane görevlisi olarak başladığı görevine, 2012 - 2016 yılları arasında Fakülte Kütüphanecisi, 2016 yılından itibaren de Referans Uzmanı olarak devam etmektedir.

Lisans
Bilgi ve Belge Yönetimi, Ankara Üniversitesi, 2006
 
 

Banu Tunalı

Süreli Yayınlar Uzmanı

Lisans derecesini 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden aldı. Üniversite eğitimi sırasında Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesinde ve Dedeman Topluluğu Arşivinde stajlarını tamamladı. 2007 – 2011 yılları arasında HSBC Bank Arşiv Merkezi ve Kütüphanesi’nde görev yapan Tunalı, 2011 yılında Özyeğin Üniversitesi’ne  Kütüphane Görevlisi olarak katıldı. 2014 - 2016 yılları arasında Dolaşım Hizmetleri Uzmanı olarak çalıştı. 2016 yılı itibariyle Süreli Yayınlar ve ILL Uzmanı olarak çalışmaktadır.
 

Lisans
Bilgi ve Belge Yönetimi, İstanbul Üniversitesi, 2007
 
 

Burcu Teoman

Kataloglama Uzmanı

Lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde, Yüksek Lisans derecesini 2006 yılında Maltepe Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde referans kütüphanecisi olarak mesleğinde ilk adımını attı. Tarih Vakfı bünyesinde yayınlanan “Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Endüstri İlişkileri Bibliyografyası” projesinde görev aldı. Maltepe Üniversitesi Kütüphanesinde Uzman Kütüphaneci olarak 11 yıllık görev süresinin ardından, Özyegin Üniversitesi Kütüphanesinde 2012 Temmuz ayından bu yana Kataloglama Uzmanı olarak görevine devam etmektedir. 

Yüksek Lisans
İşletme, Maltepe Üniversitesi, 2006
Lisans
Bilgi ve Belge Yönetimi, İstanbul Üniversitesi, 2000
 
 

Çiçek Doğu

Referans Uzmanı

Lisans derecesini 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik ve İnternet Yayıncılığı Bölümü’nden almış; ardından 2007 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversite’sinde 2007 – 2009 yılları arasında doktora öğrencisi olarak eğitimine devam etti, eğitimine iş hayatına geçiş yaparak ara verdi. 2005 yılında Tarih Vakfı’nda proje asistanı olarak çalışmış; 2008-2011 yılları arasında ise Türk Tarih Kurumu’nda tercüman ve asistan olarak görev yaptı. Özyegin Üniversitesi Kütüphanesinde 2011 ve 2016 yılları arasında Fakülte Kütüphanecisi olarak çalışmıştır. 2016 yılından itibaren de Referans uzmanı olarak devam etmektedir.

Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi, Galatasaray Üniversitesi, 2007
Lisans
Gazetecilik ve İnternet Yayıncılığı, Galatasaray Üniversitesi, 2005
 
 

Esra Tosun

Destek Kütüphanecisi

Esra Tosun 2003 yılında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Meslek Okulundan mezun oldu. 2005-2008 yılları arasında Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı yaptı ve 2008 Yılında itibaren Homer Kitabevi’nin Özyeğin Üniversitesi şubesinde, Bölge sorumlusu olarak çalıştı. Eğitimine Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde devam eden Esra Tosun 2013 ve 2016 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesinde Kütüphane Asistanı olarak çalıştı. 2016 yılından itibaren Destek Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır.

 
 

Fadime Taşçı

Kataloglama Kütüphanecisi

Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'nde Kataloglama Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini 2013 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde, Yüksek Lisans derecesini 2017 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında TÜBİTAK Kütüphanesinde ve Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'nde stajlarını tamamladı. Staj eğitimi sonrasında 3 yıl yarı zamanlı olarak görev aldığı Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'ne Şubat 2016’de katıldı.

Yüksek Lisans
Bilgi ve Belge Yönetimi, Marmara Üniversitesi, 2017
Lisans
Bilgi ve Belge Yönetimi, Marmara Üniversitesi, 2013
 
 

Hakan Yanaz

Kütüphane Teknolojileri Uzmanı

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamış ve Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2008-2012 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi’nde çalışan Yanaz, 2004 yılından itibaren çeşitli sektörlerde bilgi teknolojileri alanında çalışmaktadır. 2015 yılında Özyeğin Üniversitesi’nde Kütüphane Teknolojileri Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

Lisans
Anadolu Üniversitesi
 
 

Haşim Markuş

Dolaşım Kütüphanecisi

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında Çukurova Holding ve TRT istanbul Radyosunda stajlarını yaptı. Staj eğitimi sonrasında 1 yıl yarı zamanlı olarak görev aldığı Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'ne 2014’de katıldı. 2014 ve 2016 yılları arasında Kütüphane Görevlisi olarak çalıştı. 2016 yılı itibariyle Dolaşım Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır.
 

Lisans
Bilgi ve Belge Yönetimi, Marmara Üniversitesi, 2014
 
 

Nilay Yalkan

E-Kaynaklar Uzmanı

Lisans eğitimini 2012 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde, Yüksek Lisans derecesini 2015 yılında Marmara Üniversitesi Kişilerarası İletişim bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında Borusan Kültür ve Sanat Merkezi Müzik Kütüphanesinde ve Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'nde stajlarını tamamladı. Staj eğitimi sonrasında 1 yıl yarı zamanlı olarak görev aldığı Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'ne Eylül 2012’de katıldı. 2012 ve 2016 yılları arasında Sağlama ve Süreli Yayınlar Kütüphanecisi olarak çalıştı. 2016 yılı itibariyle E-Kaynaklar Uzmanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

Yüksek Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler - Kişilerarası İletişim, Marmara Üniversitesi, 2015
Lisans
Bilgi ve Belge Yönetimi, Marmara Üniversitesi, 2012
 
 

Serpil Subaşı

Arşiv Uzmanı

Lisans derecesini  1998 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümünden aldı. 1995 yılında Hürriyet Gazetesi Belge Bilgi Merkezi’nde göreve başladı, gazete arşivinde  1995-2008 yılları arasında uzman; 2009-2014 yılları arasında bölüm şefi olarak çalışmıştır. Subaşı 2014 Ekim ayından itibaren Arşiv Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Lisans
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü, 1998
 
 

Zeynep İspir

Satın Alma Kütüphanecisi

Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’nde  Satın Alma Kütüphanecisi  olarak çalışmaktadır. Lisans derecelerini  2015 yılında İstanbul Üniversitesi  Bilgi ve Belge Yönetimi ve 2016 yılında Eskişehir Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden almıştır. Üniversite eğitimi sırasında Cumhuriyet Gazetesi Arşivi ve Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’nde stajlarını tamamlamıştır. 2 yıl yarı zamanlı olarak görev aldığı Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’ne Eylül 2016’da katılmıştır.

Lisans
Bilgi ve Belge Yönetimi, İstanbul Üniversitesi, 2015
Sosyoloji, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 2016
 
 
ÇALIŞMA SAATLERİ

Merkez Kütüphane
Pazartesi - Cuma: 08:30 - 22:00
Cumartesi - Pazar: 09:00 - 18:00
7/24 açık çalışma alanı vardır

SAYILARLA KÜTÜPHANE
45,000 basılı kitap
370,000 e-kitap
2,200 DVD
79,500 e-dergi
72 veri tabanı
2600 m2 alan
30 kullanıcı bilgisayarı
23 grup çalışma odası