Özyeğin Üniversitesi Yayınları

Özyeğin Üniversitesi Yayınları

Yazıcı, S. , Akoğlu, C. , Torun, A. Ö. , Tekçe, I. ve Bayazitoğlu, Ü. C. (Ed.) (2015). IX. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu (MSTAS 2015) Bildiriler Kitabı. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-07-8.

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, 25-26 Haziran 2015 tarihlerinde ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Sayısal Ekolojiler: Sayısal Tasarım, Malzeme ve Başarım” temalı, IX. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu’ na kabul edilmiş bildirileri kapsamaktadır. Kitabın editörlüğünü, MSTAS 2015 Düzenleme Kurulu’nu oluşturan Yrd. Doç. Dr. Sevil Yazıcı, Yrd. Doç. Dr. Canan Akoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özbil Torun, Yrd. Doç. Dr. Işılay Tekçe ve Ar. Gör. Ümit Ceren Bayazitoğlu üstenmiştir. Kitapta, ülke genelinde mimarlıkta sayısal tasarım alanındaki güncel araştırmaları ve uygulamaları içeren toplam 17 bildiri yer almaktadır.


Ayten Aylin Alsaffar. (2013) Nutrition Tutorial Book İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 9786055625047

Beslenme hayatımızda çok önemli rol oynar. Hayatta kalabilmek ve bedensel işlevlerimizi sürdürebilmek için yemek yemek ve sıvı tüketmek zorundayız. Her gün tükettiğimiz gıdalardaki ve içeceklerdeki pek çok besin öğesi ve kimyasal, vücudumuzda gerçekleşen çeşitli işlemlerde kullanılır. İster makro besin öğeleri (proteinler, karbonhidratlar ve lipitler) ister mikro besin öğeleri (vitamin ve mineraller) olsun bütün besin öğeleri ve su sağlığımızın sürdürülebilmesi için son derece gereklidir. Beslenme ile ilgili pratik hesaplamalar en az teorik bilgiler kadar önemlidir. Bu kitap, öğrencilerin genel beslenme derslerinde edinecekleri kuramsal bilgileri pekiştirmelerine yardımcı olacak çeşitli hesaplama ve alıştırmaları içermektedir. Beslenme ile ilgili ve herkes tarafından bilinmesi gereken basit bilgilere ve pratik hesaplamalara yer veren bu kitap, beslenme ya da gıda bilimleri okuyan birinci ve ikinci sınıf lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır.


Eric Ries. (2012); Çev. N. Ece Elgin; Yay. Yön. İhsan Elgin; Yay. Haz. Dr. Ahmet Murat Fiş Yalın Yeni Girişim: Bugünün Girişimcileri Sürekli Yeniliği Kullanarak Çok Başarılı İşleri Nasıl Ortaya Çıkarır? İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 9786055625054.

Kitap kapağından alıntı: "Yalın Yeni Girişim her büyüklükteki şirkette yer alan girişimcilere, ayrıntılı iş planları hazırlamak için zaman harcamak yerine, vizyonlarını sürekli olarak test edecekleri bir yolu geç olmadan benimsemelerini ve buna göre hareket etmelerini öneriyor. Ries, şirketlerin her zamankinden daha fazla yenilik yapmaya ihtiyaç duydukları bir çağda, başarılı yeni girişimler kurmak ve yönetmek için bilimsel bir yöntem sunuyor." Yeni yaklaşımın prensiplerini ve yol haritasını anlatan Eric Ries’ın The Lean Startup adlı kitabını Türkçe’ye kazandırmaktan mutluyuz.


Duttge, G. & Ünver, Y. (Ed.). (2012). Studien zum deutschen und türkischen Strafrecht: Aktuelle Grundlagenprobleme des materiellen Strafrechts/ Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar: Maddi Ceza Hukukunun Güncel Temel Problemleri. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-03-0.

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iki numaralı yayınında, 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen “Maddi Ceza Hukukunun Güncel Temel Problemleri” konulu sempozyumda sunulan tebliğler Prof. Dr. Gunnar Duttge ve Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver tarafından bir araya toplanmıştır. Her iki ülkenin maddi ceza hukukuna ilişkin toplam 19 güncel temel problemin ele alındığı tebliğler, bu kitabın yayınlanması ile birlikte Türk ve Alman hukukçuların hizmetine sunulmuştur.


Rechtsbrücke/Law Bridge Journal. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları. ISSN: 2146-9741.

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yayın organı olan Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü’nün ilk sayısının yayınlanmasını müjdeliyoruz. Editörlüğünü Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver’in yaptığı bu derginin özelliği, Türkiye’de ilk defa aynı anda hem Türkçe hem Almanca dilinde yayınlar içermesidir. Dergindeki her bir makalenin karşılıklı olarak Türkçe ve Almanca dillerinde yayınlanmasının sebebi, derginin her iki ülke için bir köprü görevi görmesinden kaynaklanmaktadır. Tıp Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Enerji Hukuku, Uluslararası Hukuk, Ticaret Hukuku ve İnsan Hakları alanında toplam 12 makale ve önemli yargı kararları, derginin yayınlanması ile birlikte Türk ve Alman hukukçuların hizmetine sunulmuştur.


Ünver, Y. (Ed.). (2011). I. Türkiye - Azerbeycan Hukuk Sempozyumu. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-02-3.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kardeş ülke Azerbaycan ile disiplinler arası konular içeren bir sempozyuma ev sahipliği yapmıştır. Bu sempozyum vesilesiyle Türkiye ve Azerbaycan’dan katılan bilim adamlarının değerli bilimsel fikirlerini içeren tebliğler, Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver editörlüğünde bir araya toplanmış ve Özyeğin Üniversitesi Yayınları’nın üçüncü yayını olarak okuyuculara ulaştırılmıştır. Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver, Rafiq Necefquliyev, Prof. Dr. Korkut Kanadğlu, Yrd. Doç. Dr. Nur Karan, Doç Dr. Ferhad Mehdiyev, Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, Doç. Dr. Fuad Hüseynov, Yrd. Doç. Dr. Altan Heper, Doç Dr. Server Süleymanlı, Yrd. Doç. Dr. Server Süleymanlı, Yrd. Doç. Dr. Koray Demir ve Doç. Dr. Mübariz Yolçiyev tarafından sunulan İnsan Hakları, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku alanlarındaki 12 adet tebliğ Türkçe olarak basılmış ve hukukçuların hizmetine sunulmuştur.


Hilgendorf, E., & Ünver, Y. (Eds.). (2011). Das strafrecht im Deutsch-Türkischen rechtsvergleich: Beitrage zur rechtsvergleichung. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-01-6.

Yeni Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin beşinci yılında Fakülte Dekanımız Sayın Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver ve Alman Ünlü Hukukuçu Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf işbirliğinde gerçekleştirilen sempozyumda, alanlarında uzman hukukçular tarafından sunulan tebliğler bir araya toplanmıştır. Kitabın içeriğine baktığımızda Almanya’dan Dr. Silvia Tellenbach’ın “Türk Ceza Kanunu’na istinaden- Kanun Yapımındaki Ulusal ve Uluslar arası Faktörler”, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin’in “Ceza Hukukunda Nedensellik Bağı”,Prof. Dr. Bernd Heinrich’in “Alman Ceza Hukuku’nda Güvenlik Tedbirleri”, Prof. Dr. Walter Perron’un “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (TCK m. 109)”, Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Kristian Kühl’ün “Türkiye’de Özel Hayatın Ceza Hukukuyla Koruması”, Prof. Dr. Hans Kudlich’in “Türk Ceza Kanunu’nda Hata (TCK m. 30)”, “Prof. Dr. Frank Zieschang’ın “Taksir Hakkındaki Düşünceler- Alman Bakış Açısıyla Karşı Tebliğ”, Prof. Dr. Robert Esser’in “Şartla Salıverme” ve Prof. Dr. Tatjana Hörnle’nin “Türk ve Alman Hukuku’nda Pornografi” konulu makalelerin yer aldığını görürken, kıymetli Türk Hocalarımız da Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver “Türk Hukuku’nda Nedensellik Bağı”, Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan Hakeri “Türk Ceza Hukuku’nda Hakaret”, Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk “Türk Ceza Hukuku’nda Güvenlik Tedbirleri”, Doç Dr. Özlem Yenerer Çakmut “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (TCK m. 109)”, Prof. Dr. Bahri Öztürk “Türkiye’de Özel Hayatın Ceza Hukuku Korunması”, Dr. Barış Erman “Türk Ceza Hukuku’nda Hata”, Gülsün Ayhan Aygörmez “Türk Ceza Kanunu’nda Taksir”, Prof. Dr. Nur Centel “Türk Hukuku’nda Şartla Salıverme” ve Prof. Dr. Veli Özer Özbek “Türk Ceza Hukuku’nda Pornografi” başlıklı makaleleri ile bu yararlı eserin ortaya çıkmasına katkı vermişlerdir.


Prof.Dr.J.G.Wissema. (2009). Üçüncü kuşak üniversitelere doğru: Geçiş döneminde üniversiteleri yönetmek. (N. Devrim, & T. Belge, Trans.) İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-00-9.

Küresel dünyanın rekabet ikliminde, akademik araştırmaların artan maliyetleri hükümet bütçelerini aşmış ve bu maliyetler üniversiteleri finansman arayışına itmiştir. Bu yeni koşulların yanı sıra, özellikle Ar-Ge kullanımının ekonomideki yerinin önem kazanması, üniversiteler ile teknoloji odaklı şirketleri birbirine yaklaştırmış ve üniversitelere ekonomik gelişmelerde başat bir rol kazandırmıştır. Devletler ise, hem akademik hem de endüstriyel çevrelerle temas halinde faaliyet gösteren hükümet odaklı özgül araştırma kuruluşları ile bu yapıyı desteklemiştir. Bu kitap, bu süreç sonucunda ortaya çıkan Üçüncü Kuşak Üniversitelerin belli başlı paydaşlarını, bu paydaşların yeni rollerini ve üniversitenin değişen amaç ve işlevleri doğrultusunda ürettiği bilginin yeni kullanım alanlarını ele almaktadır. Bu kitabın, üniversitelerin merkezi bir rol oynadığı yenileşim politikalarında yol gösterici olacağını ve yeni tartışmalara yol açacağını umut ediyoruz.