Atıf İndeksi Nedir?

Atıf İndeksi Nedir?

Atıf indeksi nedir?

Atıf indeksleri, içeriğindeki bilimsel kaynaklarda yayımlanan yayınları ve bu çalışmaların aldığı atıfları listeleyen indekslerdir. Üniversiteler ve YÖK, URAP ya da Times Higher Education gibi kuruluşlar yayın değerlendirmelerini çeşitli atıf indekslerine göre yapmaktadır. Başlıca atıf indeksleri şu şekildedir:

Web of Science

Web of Science konu başlığı, yazar, başlık, DOI, adres vb. parametreler üzerinden yayınların aldığı atıf sayılarına erişim sağlar. Yapılan aramanın ardından elde edilen sonuçlar “Create Citation Report” (Atıf Raporu Oluştur) seçeneği ile ayrıntılı olarak analiz edilebilir. Bu raporlama seçeneği araştırmacının makalelerine yapılan toplam atıf sayısının yanı sıra, araştırmacıya ait h-indeks bilgisi ve çeşitli grafiklerden oluşan ayrıntılı analizler sunar. Ancak bu bilgiler yalnızca Web of Science içerisinde yer alan kaynaklara yapılan atıfları yansıtmaktadır. Web of Science içerisinde yer almayan kaynaklara yapılan atıfları da rapora dahil edebilmek için “Cited Reference Search” (Atıf Yapılmış Başvuru Kaynakları Araması) yapılmalıdır. 

 

Scopus

Scopus, akademik dergi, kitap ve konferans kitapçıklarında yer alan yayınların atıf değerlerini sağlayan bir atıf indeksidir. Scopus’ta indekslenen yayınlara yazar, başlık, konu başlığı, adres, kaynak adı, DOI vb. parametrelerle erişim sağlanabileceği gibi araştırmacı ve kuruma ait profil sayfalarından da ilgili yayınlara ulaşılabilmektedir. Ayrıca “view citation overview” seçeneği ile yayının senelik atıf sayılarına erişim sağlanmaktadır. 

YÖK ve URAP akademik performans değerlendirme konusunda Web of Science ve Scopus atıf indekslerini ve Google Scholar’ı temel almaktadır.