Telif Hakları

Telif Hakları

Üniversite, fikir ve sanat eserlerinin hem yaratıcısı hem de kullanıcısıdır. Bu nedenle, bu hakların kullanılması, korunması ve geliştirilmesine özellikle özen gösterir. Kitap, makale, karikatür, resim gibi fikir ve sanat eserlerinin yaratılması ve geliştirilmesi ancak telif hakları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bu haklar Türkiye sınırları içerisinde, 5846 no'lu Fikri ve Sanat Eserleri hakkındaki kanunla korunmaktadır. Telif Hakları kanunu, telifli eserlerin telif hakkı sahipleri dışında kullanımını sınırlar. İzinsiz kopyalama veya telifli eserlerin çoğaltılması, telif hakkı sahibinin veya bağlı hak sahiplerinin yasal haklarını ihlal etmek demektir.

Özyeğin Üniversitesi personeli ve öğrencileri, fikri mülkiyet ve telif hakları (intellectual property ve copyright) ile ilgili her türlü etkinlik ve işlemlerinde yasalara, üniversitenin politikasında belirlenen ilkelere ve genel akademik etik ve ilkelere uygun davranmakla yükümlüdürler.

Özyeğin Üniversitesi, "Üniversitede, ders kitapları dahil hiçbir eserin aslının ya da kopyasının Fikir Mülkiyeti Yasası sınırları dışında, herhangi bir şekil veya yöntemle çoğaltılmaması veya çoğaltılmışlarının kullanılmaması"nı bir davranış kuralı olarak kabul eder.

Kütüphane personeli, telif hakları konusunda personel ve öğrencilere yardım edebilir ve yönlendirebilir.