Bilgi Okur Yazarlığı Programları

Bilgi Okur Yazarlığı Programları

Bilgi okuryazarlığı; bilgiye ihtiyaç duyulan zamanı ve nedenini, bilginin nereden bulunacağını, nasıl değerlendirileceğini ve ilişkilendirileceğini etik kurallar çerçevesinde bilmektir. ÖzÜ Kütüphanesi hazırladığı bilgi okuryazarlığı programları ile bu bilgi ve becerileri üyelerine kazandırmayı amaçlar. Bu programlar kapsamında verilen eğitimleri akademik personel ile birlikte planlar, ders programlarına entegre içerik geliştirir ve mevcut öğretim programlarını bu eğitimler ile destekler. Eğitimler üniversitenin akademik programlarına göre sorumluluk alanları farklılaşan fakülte kütüphanecileri tarafından verilir.

ÖzÜ Kütüphanesi bilgi okuryazarlığı programları aşağıdaki dört ana başlıkta hazırlanmaktadır.

Genel oryantasyon programları: Akademik dönem başlangıçlarında lisans, lisanüstü öğrencileri ve akademik personele verilen ilk düzey kütüphane tanıtımlarını içerir. Yeni öğrenciler için üniversitenin genel oryanasyon programı kapsamında gerçekleştirilir. Ağırlıklı olarak aynı dönemde yapılan kütüphane fiziksel turları da genel oryantasyon programları içinde değerlendirilir.

  • Yeni öğrenciler için üniversite oryantasyon programı
  • Kütüphane turları

Bireysel programlar: Kişiler veya küçük grupların, dahil olunan öğretim programı veya sektör, proje kapsamı, araştırma alanı ve ilgi alanına göre tasarlanmış eğitim, destek programlarıdır. Kişi ve gruplardan alınan istek üzerine düzenlenebileceği gibi, ÖzÜ’ye yeni katılan akademik personele “hoşgeldiniz ziyaretleri” ni de kapsamaktadır. Programların süresi ortalama 45 dakikadır.

  • Kişiye özel içerik
  • Akademik personele hoşgeldiniz ziyaretleri

Derse/konuya özel programlar: Mevcut öğretim programlarına entegre olarak tasarlanan eğitim türleridir. İngilizce hazırlık sınıflarının tüm modüllerindeki ders ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlenen ve üç grupta uygulanan SCOLA eğitimleri LIB 101, ÖzÜ yeni öğrencilerinin gelecek düzey ve yıllardaki kütüphane kullanımına hazırlar. LIB 101 eğitimlerini upper-int ve advance hazırlık sınıfı düzeylerinde spesifik araştırma teknikleri öğrenimi izler. Sözü edilen SCOLA programları her akademik yılda sistematik olarak uygulanır.Lisans ve lisansüstü düzeyinde araştırma gereksinimi üzerine eğitim seminerleri tasarlanır. Bir ya da bir kaç ders veya bir dersin bir bölümünde sunulan bu içerik yaygın olarak BUS 101 ve 102’de ve MBA sınıflarında uygulanmaktadır. Program süresi 20-60 dakika ile tekrarlayan eğitimlerde bir kaç ders saati arasında değişmektedir.

  • SCOLA: LIB 101, Upper-Int, Advance eğitimleri
  • Lisans: BUS 101-102
  • Lisansüstü: Doktora programları, MBA & EMBA

Öğrenci Gelişim Seminerleri: Üniversitenin öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek, okul ve profesyonel yaşamlarına adaptasyonunu kolaylaştırmak için verdiği seminer serileri kapsamında kütüphanenin üstlendiği konu alanlarında eğitimleri kapsar. Öğrencilerin önceden duyurusu yapılan seminere kayıt olarak dahil oldukları seminerler ayda bir farklı bir konuda düzenlenmektedir. Program süresi 45-120 dakika arasında değişmektedir.

  • Advance Use of Library Resources
  • Evaluating Internet Resources: Criteria and Tools
  • How to Cite Resources

Bu programlar sırasında eğitim alan, seminere katılan kişilerin laptop ya da mobil cihazlarının hazır bulundurulması içeriklerin interaktif olabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Bilgi okuryazarlığı programları tanıtıcı malzemeler, basılı veya elektronik broşürler yanında çok sayıda ve farklı konulardaki online rehberler ile desteklenmektedir. Bu rehberlere http://libguides.ozyegin.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Yukarıdaki konularda istek veya sorularınızı library@ozyegin.edu.tr adresine yazabiilir veya 0216 564 94 94 nolu telefondan ilgili personele ulaşabilirsiniz.