Uyarı Mesajları ve Cezalar

Uyarı Mesajları ve Cezalar

Uyarı Mesajları ve Ceza Uygulamaları

 

Uyarı Mesajları

Ödünç alınan kaynakların iade süresinden önce ve sonrasında kullanıcıya, kütüphane yönetim sisteminden otomatik olarak uyarı mesajları gönderilir ve varsa ceza bilgilendirmesi yapılır. Tüm bu uyarı ve ceza bilgilendirmeleri kullanıcıya hatırlatma amaçlıdır. Ödünç aldığı kaynağı zamanında iade etmek veya etmediği durumlarda oluşacak sonuçları takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, hesap takibi için web sitesinden,  telefonla veya yüz yüze bilgi masalarından, ya da library@ozyegin.edu.tr adresine mesaj atmak suretiyle bilgi alabilir.

Ceza Uygulamaları

Ödünç alınan kaynakların iade tarihinin geçtiği gecikme veya kayıp/hasar hallerinde kullanıcı hesabına ceza miktari işlenir. Kaynağın gecikmesi halinde kullanıcıya bilgilendirme e-mailleri gönderilir.

Ödünç aldığı kaynağı zamanında iade etmek veya etmediği durumlarda oluşacak sonuçları takip etmek, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı, hesap takibi için web sitesinden,  telefonla veya yüz yüze bilgi masalarından, ya da library@ozyegin.edu.tr adresine mesaj atmak suretiyle bilgi alabilir. Kullanıcı kütüphane hesabında oluşan ceza miktarını, miktarın oluşumuna neden olan olağanüstü haller (doktor raporlu hastalık, doğal afet vb) dışında ödemekle yükümlüdür.

  • Geç Getirme: Ödünç alınan tüm kaynakların ödünç alma süresi bitmeden önce iade edilmesi ya da kaynak türü uygunsa yenilenmesi gerekir. Geç getirme durumunda aşağıda açıklandığı gibi ceza miktarları uygulanır. Günlük ceza miktarı, kullanıcı hesabında geciken her kaynak için günlük, saatlik ceza miktarı geciken her kaynak için saatlik olarak kütüphanenin çalışma saat ve günleri için işler.

Günlük 1 TLKitap, DVD, rezerv (günlük), IT ekipmanları 1, Oyunlar

Saatlik 1 TLRezerv (saatlik), IT ekipmanları 2

Kullanıcının kütüphane hesabında ceza miktarı 20 TL’ye ulaştığında, ceza miktarı ödenene dek;

  • Yeni kaynak ödünç alması ve kütüphaneden ödünç alınan diğer kaynaklarının süre uzatımı,
  • Kayıt dondurma (izin) başvuru onaylarının işleme alınması,
  • Üniversiteden ayrılma sırasında kayıt esnasında teslim edilen belgelerin iadesi,
  • Mezuniyet durumunda diploma alım hakları askıya alınır.

İade süresi 30 gün geçmiş kaynaklar uzun süreli gecikmiş sayılır ve kayıp kaynak süreci uygulanır. Kayıp kaynak ceza miktarı, öğrenciler, paydaşlar ve dış kullanıcılar için kaynağın güncel satış fiyatı, 15 TL işlem ücreti ve 20 TL gecikme ceza miktarının toplamından oluşur. Saatlik ödünç verilen kaynaklarda ceza miktarı kaynak başına 1 TL'dir ve 100 TL üst sınırında durur. 120 saati geçen gecikmelerde kayıp kaynak süreci uygulanır. Akademik ve idari personel için bu miktar, gecikme cezası eklenmeden hesaplanır.

İlgili tutarın Üniversitenin banka hesabına yatırıldığı konusunda dekont ibraz edildikten sonra kütüphane hesabından ceza miktarı silinerek kullanıcının hesap aktive edilir.

Ödeme için; Fibabanka Özyeğin Şubesi TR340010300000000003473964.

  • Kütüphane Kaynaklarının Kaybı ya da Hasar Görmesi İle İlgili Cezalar: Kütüphaneden ödünç alınan kaynaklar kaybedilir ya da hasar görürse bunun derhal kütüphane library@ozyegin.edu.tr adresine e-posta yazılarak ya da +90 216 564 9494 nolu telefon aranarak veya kütüphanede bilgi masasına doğrudan bildirilmesi gerekir. Kayıp ya da hasarlı kaynak ceza miktarı, öğrenciler, paydaşlar ve dış kullanıcılar için kaynağın güncel satış fiyatı, 15 TL işlem ücreti ve 20 TL gecikme ceza miktarının toplamından oluşur. Akademik ve idari personel için bu miktar, gecikme cezası eklenmeden hesaplanır.

İlgili tutarın Üniversitenin banka hesabına yatırıldığı konusunda dekont ibraz edildikten sonra kütüphane hesabından ceza miktarı silinerek kullanıcının hesap aktive edilir.

Ödeme için; Fibabanka Özyeğin Şubesi TR340010300000000003473964.