Staj İmkanları

Staj İmkanları

Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde okuyan öğrenciler için staj yapma olanağı sağlamaktadır.

Staj başvuruları her yıl Ocak/Şubat aylarında kabul edilmektedir. Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesinde staj yapmak isteyen öğrencilerin, kütüphanenin yayınlayacağı duyuruları takip ederek, belirtilen tarihlerde başvurularını library@ozyegin.edu.tr adresine CV’leri ile beraber yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapan öğrencilerin tümü görüşmeye çağrılır ve takip eden haftalar içerisinde adaylara e-mail ile olumlu veya olumsuz bilgilendirme yapılır. Staj dönemine maksimum 3 öğrenci kabul edilmektedir. Staj yaz döneminde (Haziran – Ağustos) kütüphanenin belirleyeceği tarihler arasında yapılmaktadır. Staj için kabul edilen öğrencilere yemek ve ulaşım hizmeti sağlanır.

Staj döneminde, stajyerlerin tüm günleri planlanır ve haftalık programları Pazartesi günleri kendilerine iletilir. Program dahilinde stajyer öğrencinin tüm birimler ile görüşmesi, toplantılar yapması, tüm uygulamalarda bulunması, staj süresince kütüphanenin toplantı, etkinlik, bilgi okuryazarlığı programlarına katılarak gözlem yapması, devam eden projeler hakkında detaylı bilgilendirme ve mesleğin temel ve trend olan konu alanlarında ilgili kişilerle görüşmesi sağlanır. Stajyer öğrencilerin devam eden uygulama ve projelerde etkin rol alması teşvik edilir.

ÖzÜ Kütüphaneleri’nde staj yapma kararınızdan önce web sitemizi inceleyerek detaylı bilgi almanızı öneririz. Stajyer adaylarının mesleği için heyecan duyması, dinamik ve proaktif olması öncelikli beklenen özelliklerdir. ÖzÜ Kütüphaneleri’nde staj dönemi sonunda öğrencilerin üniversite kütüphaneciliği hakkında genel bilgiler edinmesi, ÖzÜ Kütüphaneleri içinde ve dışında devam eden önemli mesleki oluşumları tanımaları, uygulama alanlarını görmesi ve aktif olarak içinde yer alması, mesleki alanda kendi ilgi ve yeteneklerini netleştirerek kariyer gelişimini planlamasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.