Staj İmkanları

Staj İmkanları

 Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde okuyan öğrenciler için staj yapma olanağı sağlar.
 

 

Sevgili Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri, ÖzÜ Kütüphane yaz stajı başvurularınızı özgeçmişiniz ile birlikte library@ozyegin.edu.tr adresine yapabilirsiniz.

  • Staj başvuruları her yıl Ocak/Şubat aylarında kabul edilir.
  • ÖzÜ Kütüphanesi’nde staj yapmak isteyen öğrencilerin, kütüphanenin yayınlayacağı duyuruları takip ederek, belirtilen tarihlerde başvurularını library@ozyegin.edu.tr adresine CV’leri ile beraber yapmaları gerekir.
  • Başvuru yapan öğrenciler değerlendirilir ve takip eden haftalar içerisinde adaylara e-mail ile olumlu veya olumsuz bilgilendirme yapılır. 
  • Staja maksimum 3 öğrenci kabul edilir.
  • Staj, yaz döneminde (Haziran – Ağustos) kütüphanenin belirleyeceği tarihler arasında yapılır.
  • Staj için kabul edilen öğrencilere yemek ve ulaşım hizmeti sağlanır.
  • Staj döneminde, stajyerlerin tüm günleri planlanır ve haftalık programları Pazartesi günleri kendilerine iletilir. 
  • Program dahilinde stajyer öğrencinin tüm birimler ile görüşmesi, toplantılar yapması, tüm uygulamalarda bulunması, staj süresince kütüphanenin toplantı, etkinlik, eğitim programlarına katılarak gözlem yapması, devam eden projeler hakkında detaylı bilgilendirme ve mesleğin temel ve trend olan konu alanlarında ilgili kişilerle görüşmesi sağlanır. 
  • Stajyer öğrencilerin devam eden uygulama ve projelerde etkin rol alması teşvik edilir.



Stajyer adaylarının mesleği için heyecan duyması, dinamik ve proaktif olması öncelikli olarak beklenen özelliklerdir. Staj dönemi 
sonunda öğrencilerin üniversite kütüphaneciliği hakkında genel bilgiler edinmesi, ÖzÜ Kütüphanesi içinde ve dışında devam eden
önemli mesleki oluşumları tanıması, uygulama alanlarını görmesi ve aktif olarak içinde yer alması, mesleki alanda kendi ilgi ve
yeteneklerini netleştirerek kariyer gelişimini planlamasına yardımcı olmak amaçlanır.