Özyeğin Üniversitesi Yayınları

Özyeğin Üniversitesi Yayınları

Turgut, Hülya Uluengin, Demet Mutman, Çanakçıoğlu, Nevşet Gül (Ed.) (2022). Sonsuz Bir “Kentsel Artikülasyon” Mekânı Olarak İstanbul IAPS-CS 4. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 9786055625221

IAPS-CS” Culture and Space/Kültür ve Mekân” Uluslararası Çalışma Ağı tarafından düzenlenen ulusal “Kültür ve Mekân Buluşmaları” serisinin dördüncüsü “Sonsuz Bir Artikülasyon Mekânı Olarak İstanbul” başlığı altında Özyeğin Üniversitesi 10.yıl etkinlikleri çerçevesinde ÖzÜ-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve ÖzÜ-UHL Kent ve Konut Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirildi. Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, enformel faaliyetler ile formel mimarlık eğitimini destekleyerek, genç tasarımcıları, kente dair düşünce üretenleri, akademisyenleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerini “Palimpsest” bir kent olan İstanbul’un hızlı değişim ve dönüşümlerden geçmeye devam eden, çok katmanlı ve örüntülü yapısını kapsamaktadır.

Görüntülemek için tıklayınız

 

Özorhon, G., Efendioğlu, G. (Ed.) (2021). MITA 3 Mimari Tasarım Araştırmaları ve Bilişim Teknolojileri. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 9786055625252

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, 24 Eylül 2021 tarihinde ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen "MİTA III: Mimari Tasarım Araştırmaları ve Bilişim Teknolojileri" Ulusal Sempozyumu’na kabul edilmiş bildirileri ve davetli konuşmacıların yazılarını kapsamaktadır.Kitabın editörlüğünü, Doç. Dr. Güliz Özorhon ve Arş.Gör. Gizem Efendioğlu üstlenmiştir.

Görüntülemek için tıklayınız

 

Özorhon, G., Sarman, G., Bayraktar, İ. (Ed.) (2021). +10 İstanbul Araştırma Çalıştayları. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 9786055625184

Özyeğin Üniversitesi tarafından Temmuz 2021’de yayınlanan kitap, ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İstanbul Tasarım Enstitüsü tarafından 27 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen toplantıda yapılan davetli konuşmanın ve çalıştay sunumlarının kitap bölümleri haline getirilmesi ile oluşturulmuştur. Kitabın editörlüğünü Doç. Dr. Güliz Özorhon, Ar. Gör. Göksu Sarman ve Ar. Gör. İrem Bayraktar üstlenmiştir.

 

Mengüç, M. Pınar (2021). Nano’dan Giga’ya: Araştırmalar ve Uygulamalar, Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 9786055625207.

Özyeğin Üniversitesi’nin ilk araştırma ve uygulama merkezi olan Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’nin (CEEE/EÇEM) on bir yılda yaptığı çalışmaları anlatan kitabın Türkçe versiyonudur. Bu kitapta 2009 yılından bu yana EÇEM araştırmacılarının hem bireysel olarak hem de takım olarak bilime ve topluma katkı sağlamak amacıyla neler yaptıklarını, araştırma, uygulama ve yaygın etki açısından yenilikçi ve bütünsel çalışmalarıyla ne gibi sonuçlara ve başarılara ulaşıldığı anlatılmıştır. Nano’dan Giga’ya Araştırmalar ve Uygulamalar adı verilen bu kitapta Nano, nano boyutta yapılan ışınımla ısı transferi çalışmalarına, Giga ise entegre mühendislik ve mimarlık çalışmalarıyla atmosfere salınımını azaltan Giga-ton mertebesindeki CO2 gazı miktarına vurgu yapmaktadır.

Görüntülemek için tıklayınız

 

Çavuş, Metin (2019). Yüce ve Yalnız: İstanbul Surlarında Bir Yolculuk. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 9786055625153.

Yüce ve Yalnız kitabı, Metin Çavuş’un 2017 ve 2018 yıllarında orta format bir analog fotoğraf makinesiyle çektiği siyah beyaz sur fotoğraflardan oluşmaktadır. İstanbul Surları, dinamik şehrin hemen yanı başında, duvarlar ve kendiliğinden yetişmiş ağaç ve bitkilerle çevrili bir halde ölüm sessizliğinin yaşanabileceği tekinsiz yerlerdir. 20 km’yi aşan uzunluklarıyla surlar farklı semtlerde farklı işlevler kazanmıştır. Kimi yerlerde hayatın içinde kalmışlar ve semtin önemli geçiş noktalarını oluşturmuşlar, kimi yerlerde ise girilmeyen, ıssız bölgeler yaratmışlardır. Yüce ve Yalnız fotoğraf kitabı, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Metin Çavuş’un fotoğraf makinesini surların çevresindeki hayata değil de birer yapı olarak kendilerine yönelttiği bir çalışmadır. Kalıntıların bakımsızlığı ve tutarsız yenileme çalışmalarının yarattığı hayal kırıklığı bir yanda, sur parçalarının aşınma sonucunda adeta birer yapıta dönüşmeleri fotoğrafçının ilgi odaklarından biri olmuştur. Bu kitapta bulunan fotoğraflarda bu karmaşık duygular ifade edilmiş, surların yüce ve yalnız yönü yansıtılmıştır.


Messerschmidt, James W. (2019) Günay-Erkol, Çimen ve Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim (Ed.). Hegemonik Erkeklik: Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-17-7.

Hegemonik eril toplumsal yapı, -bu kitap boyunca detaylandırılmış olan- farklı türlerde güç ilişkilerinden oluşmaktadır ve toplumsal eylemler aracılığıyla sürekli ve yaygın bir biçimde yenilenmekte, yeniden yapılmakta, savunulmakta ve değiştirilmektedir. Hegemonik erkekliklerin gündelik hayattaki bu yeniden üretimi, toplumsal cinsiyetle ilişkili toplumsal değişimin çok zor olmasının nedenidir. Ancak, bu yapıya karşı çıkmanın, onu kısıtlamanın, değiştirmenin, ona meydan okumanın ve onu yürürlükten kaldırmanın nüveleri de yine hegemonik erkekliklere şekil verilen bu çoklu alanlarda ve yörelerde bulunmaktadır.


Gür, Faik, Bayramoğlu, Murat (2018). Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-10-8

Kalkınma, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından neredeyse tüm ülkelerin benimsediği bir gelişme stratejisiydi. Ekonomi ve siyaseti belirleyen bir anlayışa dönüşmüş, 1970’lere kadar iyimser bir dönem yaratmıştı. Ancak bu iyimserlik doğanın ikame edilemeyecek bir varlık olduğu gerçeğini yadsıdı. 1980’lerle birlikte neoliberalizme geçen dünyada eşitsizlik ve çevre sorunları derinleşirken, ülkeler kalkınma söyleminden vazgeçmeye başladı. Tarımsal yapısı küçük üreticiliğin egemenliğinde olan Türkiye’de ise kalkınma –özel olarak kırsal kalkınma- vazgeçilmez öneme sahip. Türkiye’de tarımdaki nüfusun azalışı işsizliği ve bölgeler arası eşitsizliği derinleştirmekte. Bugünün dünyasında sadece büyüme rakamlarına bakmak yeterli değil. Hak temelli ve eşitlikçi bir kalkınma anlayışına ihtiyacımız var. Yeni bir kalkınma paradigmasını yaratmak için saha uzmanlarının, üretici örgütlerinin temsilcilerinin, akademisyenlerin, politika yapıcıların ve kamu idarecilerinin ortak platformlarda buluşması hiç olmadığı kadar önem taşıyor. Bu kitap, yerel ve kırsal kalkınma konusunda bu boşluğu doldurmayı ve köprüler kurmayı amaçlıyor.


Dost-Gözkân, A., Kafescioğlu, N. ve Tahiroğlu, D. (Ed.) (2017). Gelişim Psikolojisi ve Terapi Perspektifinden Oyun. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-09-2.

Çocuklar bebekliklerinden itibaren uyanık oldukları zamanın büyük bölümünü oynayarak geçirirler. Peki, oyun çocuklar için neden bu kadar çekicidir ve neden oyun oynamak için bu kadar zaman ve enerji harcarlar? Oyunun bir işlevi, çocuğa bir katkısı var mıdır? Bu sorular, büyük bir hevesle, yorulmadan oyun oynayan çocukları gözlemleyen, çocukluk yıllarında oynadıkları oyunları gülümseyerek hatırlayan yetişkinlerin aklına gelen sorulardır. Gelişim Psikolojisi ve Terapi Perspektifinden Oyun’un bölümleri bu sorulara cevap arayan gelişim psikolojisi, aile terapisi ve oyun terapisi alanlarında çalışan akademisyenler tarafından yazılmıştır. Bu kitap, oyun ve türleri, oyunun gelişime katkısı, iyileştirici gücü ve terapötik anlamda nasıl bir yardım aracı olabileceğine ilişkin araştırmaları ve klinik çalışmaları içermektedir. Bir çocuk hakkı olarak oyuna odaklanan bu kitabın anne-baba, öğretmen veya psikoterapist olarak çocuklarla vakit geçirenler ve çocukların hayatına dahil olan tüm yetişkinler; ileride çocuklarla çalışmayı düşünen öğrenciler, akademisyenler ve sosyal politika uzmanları için aydınlatıcı ve ilham verici olması dileği ile...


Turgut, H., Özorhon G., Karahan E., Mutman D., Bayazitoğlu Ü. C. (Ed.) (2017). İstanbul ve Konut Kültürü: değişim, dönüşüm, devamlılık İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 9786055625146.

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, 15-16 Aralık 2016 tarihlerinde ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen IAPS-CS ‘Culture and Space / Kültür ve Mekan’ Uluslararası Çalışma Ağı, “Kültür ve Mekan Toplantıları” dizisinin üçüncüsü olan “İstanbul ve Konut Kültürü: Değişim, Dönüşüm, Devamlılık” ulusal sempozyumuna kabul edilmiş bildirileri kapsamaktadır.


Özorhon G., Özorhon İ. F., ve Bayazitoğlu, Ü. C. (Ed.) (2016). Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu 21. Yüzyıl (MİTA 2015). İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-08-5.

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, 16-17 Nisan 2015 tarihlerinde ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Mimari Tasarım Araştırmaları: 21. Yüzyıl” Ulusal Sempozyumu’na kabul edilmiş bildirileri kapsamaktadır. Kitabın editörlüğünü, Doç. Dr. Güliz Özorhon, Doç. Dr. İlker Fatih Özorhon ve Ar. Gör. Ümit Ceren Bayazitoğlu üstenmiştir.


Şahin M. , Torun, A. Ö. ve Bayazitoğlu, Ü. C. (Ed.) (2016). 2016 Design Communication European Conference Proceedings. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-06-1.

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, 11-14 Mayıs 2016 tarihlerinde ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen 2016 Design Communication European Conference’na kabul edilmiş bildirileri kapsamaktadır. Kitabın editörlüğünü, fakülte hocalarımızdan Doç. Dr. Murat Şahin, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özbil Torun ve Ar. Gör. Ümit Ceren Bayazitoğlu üstenmiştir.


Yazıcı, S. , Akoğlu, C. , Torun, A. Ö. , Tekçe, I. ve Bayazitoğlu, Ü. C. (Ed.) (2015). IX. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu (MSTAS 2015) Bildiriler Kitabı. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-07-8.

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, 25-26 Haziran 2015 tarihlerinde ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Sayısal Ekolojiler: Sayısal Tasarım, Malzeme ve Başarım” temalı, IX. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu’ na kabul edilmiş bildirileri kapsamaktadır. Kitabın editörlüğünü, MSTAS 2015 Düzenleme Kurulu’nu oluşturan Yrd. Doç. Dr. Sevil Yazıcı, Yrd. Doç. Dr. Canan Akoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özbil Torun, Yrd. Doç. Dr. Işılay Tekçe ve Ar. Gör. Ümit Ceren Bayazitoğlu üstenmiştir. Kitapta, ülke genelinde mimarlıkta sayısal tasarım alanındaki güncel araştırmaları ve uygulamaları içeren toplam 17 bildiri yer almaktadır.


Ayten Aylin Alsaffar. (2013) Nutrition Tutorial Book İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 9786055625047

Beslenme hayatımızda çok önemli rol oynar. Hayatta kalabilmek ve bedensel işlevlerimizi sürdürebilmek için yemek yemek ve sıvı tüketmek zorundayız. Her gün tükettiğimiz gıdalardaki ve içeceklerdeki pek çok besin öğesi ve kimyasal, vücudumuzda gerçekleşen çeşitli işlemlerde kullanılır. İster makro besin öğeleri (proteinler, karbonhidratlar ve lipitler) ister mikro besin öğeleri (vitamin ve mineraller) olsun bütün besin öğeleri ve su sağlığımızın sürdürülebilmesi için son derece gereklidir. Beslenme ile ilgili pratik hesaplamalar en az teorik bilgiler kadar önemlidir. Bu kitap, öğrencilerin genel beslenme derslerinde edinecekleri kuramsal bilgileri pekiştirmelerine yardımcı olacak çeşitli hesaplama ve alıştırmaları içermektedir. Beslenme ile ilgili ve herkes tarafından bilinmesi gereken basit bilgilere ve pratik hesaplamalara yer veren bu kitap, beslenme ya da gıda bilimleri okuyan birinci ve ikinci sınıf lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır.


Eric Ries. (2012); Çev. N. Ece Elgin; Yay. Yön. İhsan Elgin; Yay. Haz. Dr. Ahmet Murat Fiş Yalın Yeni Girişim: Bugünün Girişimcileri Sürekli Yeniliği Kullanarak Çok Başarılı İşleri Nasıl Ortaya Çıkarır? İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 9786055625054.

Kitap kapağından alıntı: "Yalın Yeni Girişim her büyüklükteki şirkette yer alan girişimcilere, ayrıntılı iş planları hazırlamak için zaman harcamak yerine, vizyonlarını sürekli olarak test edecekleri bir yolu geç olmadan benimsemelerini ve buna göre hareket etmelerini öneriyor. Ries, şirketlerin her zamankinden daha fazla yenilik yapmaya ihtiyaç duydukları bir çağda, başarılı yeni girişimler kurmak ve yönetmek için bilimsel bir yöntem sunuyor." Yeni yaklaşımın prensiplerini ve yol haritasını anlatan Eric Ries’ın The Lean Startup adlı kitabını Türkçe’ye kazandırmaktan mutluyuz.


Duttge, G. & Ünver, Y. (Ed.). (2012). Studien zum deutschen und türkischen Strafrecht: Aktuelle Grundlagenprobleme des materiellen Strafrechts/ Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar: Maddi Ceza Hukukunun Güncel Temel Problemleri. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-03-0.

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iki numaralı yayınında, 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen “Maddi Ceza Hukukunun Güncel Temel Problemleri” konulu sempozyumda sunulan tebliğler Prof. Dr. Gunnar Duttge ve Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver tarafından bir araya toplanmıştır. Her iki ülkenin maddi ceza hukukuna ilişkin toplam 19 güncel temel problemin ele alındığı tebliğler, bu kitabın yayınlanması ile birlikte Türk ve Alman hukukçuların hizmetine sunulmuştur.


Rechtsbrücke/Law Bridge Journal. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları. ISSN: 2146-9741.

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yayın organı olan Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü’nün ilk sayısının yayınlanmasını müjdeliyoruz. Editörlüğünü Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver’in yaptığı bu derginin özelliği, Türkiye’de ilk defa aynı anda hem Türkçe hem Almanca dilinde yayınlar içermesidir. Dergindeki her bir makalenin karşılıklı olarak Türkçe ve Almanca dillerinde yayınlanmasının sebebi, derginin her iki ülke için bir köprü görevi görmesinden kaynaklanmaktadır. Tıp Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Enerji Hukuku, Uluslararası Hukuk, Ticaret Hukuku ve İnsan Hakları alanında toplam 12 makale ve önemli yargı kararları, derginin yayınlanması ile birlikte Türk ve Alman hukukçuların hizmetine sunulmuştur.


Ünver, Y. (Ed.). (2011). I. Türkiye - Azerbeycan Hukuk Sempozyumu. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-02-3.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kardeş ülke Azerbaycan ile disiplinler arası konular içeren bir sempozyuma ev sahipliği yapmıştır. Bu sempozyum vesilesiyle Türkiye ve Azerbaycan’dan katılan bilim adamlarının değerli bilimsel fikirlerini içeren tebliğler, Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver editörlüğünde bir araya toplanmış ve Özyeğin Üniversitesi Yayınları’nın üçüncü yayını olarak okuyuculara ulaştırılmıştır. Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver, Rafiq Necefquliyev, Prof. Dr. Korkut Kanadğlu, Yrd. Doç. Dr. Nur Karan, Doç Dr. Ferhad Mehdiyev, Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, Doç. Dr. Fuad Hüseynov, Yrd. Doç. Dr. Altan Heper, Doç Dr. Server Süleymanlı, Yrd. Doç. Dr. Server Süleymanlı, Yrd. Doç. Dr. Koray Demir ve Doç. Dr. Mübariz Yolçiyev tarafından sunulan İnsan Hakları, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku alanlarındaki 12 adet tebliğ Türkçe olarak basılmış ve hukukçuların hizmetine sunulmuştur.


Hilgendorf, E., & Ünver, Y. (Eds.). (2011). Das strafrecht im Deutsch-Türkischen rechtsvergleich: Beitrage zur rechtsvergleichung. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-01-6.

Yeni Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin beşinci yılında Fakülte Dekanımız Sayın Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver ve Alman Ünlü Hukukuçu Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf işbirliğinde gerçekleştirilen sempozyumda, alanlarında uzman hukukçular tarafından sunulan tebliğler bir araya toplanmıştır. Kitabın içeriğine baktığımızda Almanya’dan Dr. Silvia Tellenbach’ın “Türk Ceza Kanunu’na istinaden- Kanun Yapımındaki Ulusal ve Uluslar arası Faktörler”, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin’in “Ceza Hukukunda Nedensellik Bağı”,Prof. Dr. Bernd Heinrich’in “Alman Ceza Hukuku’nda Güvenlik Tedbirleri”, Prof. Dr. Walter Perron’un “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (TCK m. 109)”, Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Kristian Kühl’ün “Türkiye’de Özel Hayatın Ceza Hukukuyla Koruması”, Prof. Dr. Hans Kudlich’in “Türk Ceza Kanunu’nda Hata (TCK m. 30)”, “Prof. Dr. Frank Zieschang’ın “Taksir Hakkındaki Düşünceler- Alman Bakış Açısıyla Karşı Tebliğ”, Prof. Dr. Robert Esser’in “Şartla Salıverme” ve Prof. Dr. Tatjana Hörnle’nin “Türk ve Alman Hukuku’nda Pornografi” konulu makalelerin yer aldığını görürken, kıymetli Türk Hocalarımız da Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver “Türk Hukuku’nda Nedensellik Bağı”, Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan Hakeri “Türk Ceza Hukuku’nda Hakaret”, Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk “Türk Ceza Hukuku’nda Güvenlik Tedbirleri”, Doç Dr. Özlem Yenerer Çakmut “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (TCK m. 109)”, Prof. Dr. Bahri Öztürk “Türkiye’de Özel Hayatın Ceza Hukuku Korunması”, Dr. Barış Erman “Türk Ceza Hukuku’nda Hata”, Gülsün Ayhan Aygörmez “Türk Ceza Kanunu’nda Taksir”, Prof. Dr. Nur Centel “Türk Hukuku’nda Şartla Salıverme” ve Prof. Dr. Veli Özer Özbek “Türk Ceza Hukuku’nda Pornografi” başlıklı makaleleri ile bu yararlı eserin ortaya çıkmasına katkı vermişlerdir.


Prof.Dr.J.G.Wissema. (2009). Üçüncü kuşak üniversitelere doğru: Geçiş döneminde üniversiteleri yönetmek. (N. Devrim, & T. Belge, Trans.) İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5625-00-9.

Küresel dünyanın rekabet ikliminde, akademik araştırmaların artan maliyetleri hükümet bütçelerini aşmış ve bu maliyetler üniversiteleri finansman arayışına itmiştir. Bu yeni koşulların yanı sıra, özellikle Ar-Ge kullanımının ekonomideki yerinin önem kazanması, üniversiteler ile teknoloji odaklı şirketleri birbirine yaklaştırmış ve üniversitelere ekonomik gelişmelerde başat bir rol kazandırmıştır. Devletler ise, hem akademik hem de endüstriyel çevrelerle temas halinde faaliyet gösteren hükümet odaklı özgül araştırma kuruluşları ile bu yapıyı desteklemiştir. Bu kitap, bu süreç sonucunda ortaya çıkan Üçüncü Kuşak Üniversitelerin belli başlı paydaşlarını, bu paydaşların yeni rollerini ve üniversitenin değişen amaç ve işlevleri doğrultusunda ürettiği bilginin yeni kullanım alanlarını ele almaktadır. Bu kitabın, üniversitelerin merkezi bir rol oynadığı yenileşim politikalarında yol gösterici olacağını ve yeni tartışmalara yol açacağını umut ediyoruz.