Özyeğin Üniversitesi Yayınları

Özyeğin Üniversitesi Yayınları

KENT+ İSTANBUL “Yeni Anlamlar, Yeni Durumlar, Yeni Mekanlar”

Editör: Hülya Turgut
e-ISBN: 978-605-5625-28-3— ISBN: 978-605-5625-27-6 — Baskı: Ocak 2024

KENT+ İSTANBUL, ÖZÜ_KMI Kent ve Mimarlık Programı ‘İleri Tasarım Araştırmaları Laboratuvarları kapsamında “Yenileyici, Dayanıklı ve Kendi Kendini Üreten Kent İstanbul ve Mimarlık” temalı araştırmalarda üretilen; İstanbul ile ilgili güncel mimarlık konularının geniş ölçekte tartışmaya açılmasını amaçlayan makaleleri kapsar. LAB I araştırmaları kentlerin kendini yeniden üretme potansiyelleri, kentsel mekânın bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerinin yanı sıra ‘yenileyicilik’ kavramına odaklanır. LAB II araştırmaları ise değişen ve dönüşen kentsel paradigmalar çerçevesinde yeni yaşamlar ve yeni barınma örüntüleri üzerine odaklanır. Makaleler kente, mimarlığa ve Istanbul’a yeni temsil ve anlatı biçimleri üzerinden çoklu bakışları sunar.

Görüntülemek için tıklayınız


Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 10. Yıl Kitabı

Editörler: Güliz Özorhon, Elif Aktaş Yanaş, Gizem Efendioğlu, Gülbin Lekesiz, Tuğba Tok, Yasemin Yıldırım
e-ISBN: 978-605-5625-26-9 — ISBN: 978-605-5625-26-9 — Baskı: Ekim 2022

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin 10. Yılı Etkinlikleri kapsamında hazırlanmıştır. Kitap, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin özgün özellikleri ile kendini tanımlaması ve dinamik, çağdaş, yenilikçi bir vizyonla yoluna devam etmesi için gerekli altyapının sağlandığı, fakültenin geleneğinin kurulduğu ve geleceğine yön verildiği bir zaman dilimini, yöneticileri, öğretim elemanlarının ve mezunlarının sesleri ile anlatmaktadır.

Görüntülemek için tıklayınız


 

Kent İçin Katalizör Ekler ÖZÜ-KMI Kent ve Mimarlık Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kitap 1

Editörler: Hülya Turgut, Melike Altınışık Gümüşsoy, Güliz Özorhon, Göksu Sarman
e-ISBN: 978-605-5625-24-5 — ISBN: 978-605-5625-23-8 — Baskı: Eylül 2022

Görüntülemek için tıklayınız


 

MİTA III: Mimari Tasarım Araştırmaları ve Bilişim Teknolojileri

Editörler: Güliz Özorhon, Gizem Efendioğlu
e-ISBN: 978-605-5625-25-2 — ISBN: 978-605-5625-26-9 — Baskı: Mayıs 2022

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, 24 Eylül 2021 tarihinde ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen "MİTA III: Mimari Tasarım Araştırmaları ve Bilişim Teknolojileri" Ulusal Sempozyumu’na kabul edilmiş bildirileri ve davetli konuşmacıların yazılarını kapsamaktadır. Kitabın editörlüğünü, Doç. Dr. Güliz Özorhon ve Arş.Gör. Gizem Efendioğlu üstlenmiştir.

Görüntülemek için tıklayınız


 

Sonsuz Bir “Kentsel Artikülasyon” Mekânı Olarak İstanbul IAPS-CS 4

Editörler: Hülya Turgut, Demet Mutman Uluengin, Nevşet Gül Çanakçıoğlu
e-ISBN: 978-605-5625-21-4 — ISBN: 978-605-5625-22-1 — Baskı: Mart 2022

IAPS-CS” Culture and Space/Kültür ve Mekân” Uluslararası Çalışma Ağı tarafından düzenlenen ulusal “Kültür ve Mekân Buluşmaları” serisinin dördüncüsü “Sonsuz Bir Artikülasyon Mekânı Olarak İstanbul” başlığı altında Özyeğin Üniversitesi 10.yıl etkinlikleri çerçevesinde ÖzÜ-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve ÖzÜ-UHL Kent ve Konut Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirildi. Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, enformel faaliyetler ile formel mimarlık eğitimini destekleyerek, genç tasarımcıları, kente dair düşünce üretenleri, akademisyenleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerini “Palimpsest” bir kent olan İstanbul’un hızlı değişim ve dönüşümlerden geçmeye devam eden, çok katmanlı ve örüntülü yapısını kapsamaktadır.

Görüntülemek için tıklayınız


 

Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Nano’dan Giga’ya Araştırmalar ve Uygulamalar

Yazar: M.Pınar Mengüç
Editörler: Dilek Saygı, Gökçe Ersel Ötkün
ISBN: 978-605-5625-20-7 — Baskı: Ekim 2021

Özyeğin Üniversitesi’nin ilk araştırma ve uygulama merkezi olan Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’nin (CEEE/EÇEM) on bir yılda yaptığı çalışmaları anlatmaktadır. Bu kitapta 2009 yılından bu yana EÇEM araştırmacılarının hem bireysel olarak hem de takım olarak bilime ve topluma katkı sağlamak amacıyla neler yaptıklarını, araştırma, uygulama ve yaygın etki açısından yenilikçi ve bütünsel çalışmalarıyla ne gibi sonuçlara ve başarılara ulaşıldığı anlatılmıştır. Nano’dan Giga’ya Araştırmalar ve Uygulamalar adı verilen bu kitapta Nano, nano boyutta yapılan ışınımla ısı transferi çalışmalarına, Giga ise entegre mühendislik ve mimarlık çalışmalarıyla atmosfere salınımını azaltan Giga-ton mertebesindeki CO2 gazı miktarına vurgu yapmaktadır.

Görüntülemek için tıklayınız


 

+10 İstanbul Araştırma Çalıştayları 2019

Editörler: Güliz Özorhon, Göksu Sarman, İrem Bayraktar
ISBN: 978-605-5625-18-4 — Baskı: Temmuz 2021

Özyeğin Üniversitesi tarafından Temmuz 2021’de yayınlanan kitap, ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İstanbul Tasarım Enstitüsü tarafından 27 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen toplantıda yapılan davetli konuşmanın ve çalıştay sunumlarının kitap bölümleri haline getirilmesi ile oluşturulmuştur. Kitabın editörlüğünü Doç. Dr. Güliz Özorhon, Ar. Gör. Göksu Sarman ve Ar. Gör. İrem Bayraktar üstlenmiştir.

 


 

Hegemonik Erkeklik: Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme

Yazar: James W. Messerschimidt
Editörler: Çimen Günay Erkol, Nurseli Yeşim Sünbüloğlu
ISBN: 978-605-5625-17-7 — Baskı: Ağustos 2019

Hegemonik eril toplumsal yapı, bu kitap boyunca detaylandırılmış olan farklı türlerde güç ilişkilerinden oluşmaktadır ve toplumsal eylemler aracılığıyla sürekli ve yaygın bir biçimde yenilenmekte, yeniden yapılmakta, savunulmakta ve değiştirilmektedir. Hegemonik erkekliklerin gündelik hayattaki bu yeniden üretimi, toplumsal cinsiyetle ilişkili toplumsal değişimin çok zor olmasının nedenidir. Ancak, bu yapıya karşı çıkmanın, onu kısıtlamanın, değiştirmenin, ona meydan okumanın ve onu yürürlükten kaldırmanın nüveleri de yine hegemonik erkekliklere şekil verilen bu çoklu alanlarda ve yörelerde bulunmaktadır.

Satın almak için tıklayınız


 

Yüce ve Yalnız: İstanbul Surlarında Bir Yolculuk

Yazar: Metin Çavuş
ISBN: 978-605-5625-15-3 — Baskı: Haziran 2019

Yüce ve Yalnız kitabı, Metin Çavuş’un 2017 ve 2018 yıllarında orta format bir analog fotoğraf makinesiyle çektiği siyah beyaz sur fotoğraflardan oluşmaktadır. İstanbul Surları, dinamik şehrin hemen yanı başında, duvarlar ve kendiliğinden yetişmiş ağaç ve bitkilerle çevrili bir halde ölüm sessizliğinin yaşanabileceği tekinsiz yerlerdir. 20 km’yi aşan uzunluklarıyla surlar farklı semtlerde farklı işlevler kazanmıştır. Kimi yerlerde hayatın içinde kalmışlar ve semtin önemli geçiş noktalarını oluşturmuşlar, kimi yerlerde ise girilmeyen, ıssız bölgeler yaratmışlardır. Yüce ve Yalnız fotoğraf kitabı, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Metin Çavuş’un fotoğraf makinesini surların çevresindeki hayata değil de birer yapı olarak kendilerine yönelttiği bir çalışmadır. Kalıntıların bakımsızlığı ve tutarsız yenileme çalışmalarının yarattığı hayal kırıklığı bir yanda, sur parçalarının aşınma sonucunda adeta birer yapıta dönüşmeleri fotoğrafçının ilgi odaklarından biri olmuştur. Bu kitapta bulunan fotoğraflarda bu karmaşık duygular ifade edilmiş, surların yüce ve yalnız yönü yansıtılmıştır.

Satın almak için tıklayınız


 

Türkiye Robotbilim Konferansı Bildiriler Kitabı TORK 2019

Editörler: Özkan Bebek, Barkan Uğurlu, Ramazan Ünal, Erhan Öztop
ISBN: 978-605-5625-16-0 — Baskı: Haziran 2019

Özyeğin Üniversitesi, kuruluşunun 10.yılında Türkiye Robotbilim Konferansı’na ev sahipliği yapmıştır. Konferansa 5 ülkeden bildiriler gönderilmiştir. Bu bildirilerden 39 tanesi özgün, 12 tanesi derleme ve 21 tanesi ise poster olarak sunulmuştur. Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, konferansta yer alan bildirileri kapsamaktadır.


 

İstanbul ve Konut Kültürü: değişim, dönüşüm, devamlılık

Editörler: Hülya Turgut, Güliz Özorhon, Ebru Karahan, Demet Mutman, Ümit Ceren Bayazitoğlu
ISBN: 978-605-5625-14-6 — Baskı: Kasım 2018

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, 15-16 Aralık 2016 tarihlerinde ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen IAPS-CS ‘Culture and Space / Kültür ve Mekan’ Uluslararası Çalışma Ağı, “Kültür ve Mekan Toplantıları” dizisinin üçüncüsü olan “İstanbul ve Konut Kültürü: Değişim, Dönüşüm, Devamlılık” ulusal sempozyumuna kabul edilmiş bildirileri kapsamaktadır.


 

Innovative Thinking in Housing; Adaptability and Flexibility in Low Rise Apartment Building Design

Editörler: Avi Friedman, Eda Aşcıoğlu Selçuk
ISBN: 978-605-5625-13-9 — Baskı: 2018

Kitap, İstanbul'da kentsel büyüme ve konut tasarımını ele almak için başlatılan atölyedeki çalışmaları kapsamaktadır. Atölyede tipik bir Türk apartmanının tasarımına büyüme ve uyarlanabilirliğe dayalı yenilikçi yaklaşımlar getirmek ve uyarlanabilir konut tasarımı ilkelerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitabın editörlüğünü Avi Friedman ve Eda Aşcıoğlu Selçuk üstlenmiştir.


 

Bellek, İzler ve Kent: Şişli-Bomonti IAPS-CS Network-Kültür ve Mekân Tasarım Atölyesi

Editörler: Orhan Hacıhasanoğlu, Hülya Turgut, Ümit Ceren Bayazitoğlu
ISBN: 978-605-5625-11-5 — Baskı: Mayıs 2018

IAPS-Culture&Space Kültür ve Mekân Tasarım Atölyesi, farklı mimarlık ve tasarım fakültelerinin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımı ile 7-9-12 Mart 2016 tarihlerinde Bomontiada ATÖLYE-İstanbul etkinlik mekânında gerçeklemiştir. Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, Tasarım Atölyesi, “Bellek, İzler ve Kent: Şişli-Bomonti” ana teması çerçevesinde yapılan kent okumalarını ve bu okumaların üzerinden üretilen gelecek öngörülerinin iki/üç boyutlu grafik anlatımlarını kapsamaktadır.


 

Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlerin Geleceği MİTA 2018

Editörler: Güliz Özorhon, İrem Bayraktar
ISBN: 978-605-5625-12-2 — Baskı: Nisan 2018

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, “Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu II: Kentlerin Geleceği” başlığı ile 25-27 Nisan 2018’de Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen ulusal sempozyum; tematik konuşma, bildiri sunumları, öğrenci projeleri sergi ve ödülleri, atölyeler, sergiler ve kapanış panelini kapsamaktadır.


 

Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma

Editörler: Faik Gür, Murat Bayramoğlu
ISBN: 978-605-5625-10-8 — Baskı: Mart 2018

Kalkınma, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından neredeyse tüm ülkelerin benimsediği bir gelişme stratejisiydi. Ekonomi ve siyaseti belirleyen bir anlayışa dönüşmüş, 1970’lere kadar iyimser bir dönem yaratmıştı. Ancak bu iyimserlik doğanın ikame edilemeyecek bir varlık olduğu gerçeğini yadsıdı. 1980’lerle birlikte neoliberalizme geçen dünyada eşitsizlik ve çevre sorunları derinleşirken, ülkeler kalkınma söyleminden vazgeçmeye başladı. Tarımsal yapısı küçük üreticiliğin egemenliğinde olan Türkiye’de ise kalkınma –özel olarak kırsal kalkınma- vazgeçilmez öneme sahip. Türkiye’de tarımdaki nüfusun azalışı işsizliği ve bölgeler arası eşitsizliği derinleştirmekte. Bugünün dünyasında sadece büyüme rakamlarına bakmak yeterli değil. Hak temelli ve eşitlikçi bir kalkınma anlayışına ihtiyacımız var. Yeni bir kalkınma paradigmasını yaratmak için saha uzmanlarının, üretici örgütlerinin temsilcilerinin, akademisyenlerin, politika yapıcıların ve kamu idarecilerinin ortak platformlarda buluşması hiç olmadığı kadar önem taşıyor. Bu kitap, yerel ve kırsal kalkınma konusunda bu boşluğu doldurmayı ve köprüler kurmayı amaçlıyor.

Satın almak için tıklayınız


 

Gelişim Psikolojisi ve Terapi Perspektifinden Oyun

Editörler: Ayfer Dost Gözkân, Nilüfer Kafescioğlu, Deniz Tahiroğlu
ISBN: 978-605-56250-9-2 — Baskı: Kasım 2017

Çocuklar bebekliklerinden itibaren uyanık oldukları zamanın büyük bölümünü oynayarak geçirirler. Peki, oyun çocuklar için neden bu kadar çekicidir ve neden oyun oynamak için bu kadar zaman ve enerji harcarlar? Oyunun bir işlevi, çocuğa bir katkısı var mıdır? Bu sorular, büyük bir hevesle, yorulmadan oyun oynayan çocukları gözlemleyen, çocukluk yıllarında oynadıkları oyunları gülümseyerek hatırlayan yetişkinlerin aklına gelen sorulardır. Gelişim Psikolojisi ve Terapi Perspektifinden Oyun’un bölümleri bu sorulara cevap arayan gelişim psikolojisi, aile terapisi ve oyun terapisi alanlarında çalışan akademisyenler tarafından yazılmıştır. Bu kitap, oyun ve türleri, oyunun gelişime katkısı, iyileştirici gücü ve terapötik anlamda nasıl bir yardım aracı olabileceğine ilişkin araştırmaları ve klinik çalışmaları içermektedir. Bir çocuk hakkı olarak oyuna odaklanan bu kitabın anne-baba, öğretmen veya psikoterapist olarak çocuklarla vakit geçirenler ve çocukların hayatına dahil olan tüm yetişkinler; ileride çocuklarla çalışmayı düşünen öğrenciler, akademisyenler ve sosyal politika uzmanları için aydınlatıcı ve ilham verici olması dileği ile...

Satın almak için tıklayınız


 

Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu 21. Yüzyıl (MİTA 2015)

ISBN: 978-605-5625-08-5 — Baskı: 2016

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, 16-17 Nisan 2015 tarihlerinde ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Mimari Tasarım Araştırmaları: 21. Yüzyıl” Ulusal Sempozyumu’na kabul edilmiş bildirileri kapsamaktadır. Kitabın editörlüğünü, Doç. Dr. Güliz Özorhon, Doç. Dr. İlker Fatih Özorhon ve Ar. Gör. Ümit Ceren Bayazıtoğlu üstenmiştir.


 

Design Communication European Conference Proceedings

Editörler: M.Saleh Uddin, Ph.D., Murat Şahin, Ph.D., Ayşe Özbil Torun, Ph.D., Ümit Ceren Bayazitoğlu
ISBN: 978-605-5625-06-1 — Baskı: Mayıs 2016

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, 11-14 Mayıs 2016 tarihlerinde ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen 2016 Design Communication European Conference’na kabul edilmiş bildirileri kapsamaktadır. Kitabın editörlüğünü, fakülte hocalarımızdan Doç. Dr. Murat Şahin, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özbil Torun ve Ar. Gör. Ümit Ceren Bayazitoğlu üstenmiştir.


 

IX. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu (MSTAS 2015) Bildiriler Kitabı

Editörler: Sevil Yazıcı, Canan Akoğlu, Ayşe Özbil Torun, Işılay Tekçe, Ümit Ceren Bayazıtoğlu
ISBN: 978-605-5625-07-8 — Baskı: 2015

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, 25-26 Haziran 2015 tarihlerinde ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Sayısal Ekolojiler: Sayısal Tasarım, Malzeme ve Başarım” temalı, IX. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu’na kabul edilmiş bildirileri kapsamaktadır. Kitabın editörlüğünü, MSTAS 2015 Düzenleme Kurulu’nu oluşturan Yrd. Doç. Dr. Sevil Yazıcı, Yrd. Doç. Dr. Canan Akoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özbil Torun, Yrd. Doç. Dr. Işılay Tekçe ve Ar. Gör. Ümit Ceren Bayazıtoğlu üstenmiştir. Kitapta, ülke genelinde mimarlıkta sayısal tasarım alanındaki güncel araştırmaları ve uygulamaları içeren toplam 17 bildiri yer almaktadır.


 

Nutrition Tutorial Book

Yazar: Ayten Aylin Alsaffar Ph.D.
ISBN: 978-605-5625-04-7 — Baskı: 2013

Beslenme hayatımızda çok önemli rol oynar. Hayatta kalabilmek ve bedensel işlevlerimizi sürdürebilmek için yemek yemek ve sıvı tüketmek zorundayız. Her gün tükettiğimiz gıdalardaki ve içeceklerdeki pek çok besin öğesi ve kimyasal, vücudumuzda gerçekleşen çeşitli işlemlerde kullanılır. İster makro besin öğeleri (proteinler, karbonhidratlar ve lipitler) ister mikro besin öğeleri (vitamin ve mineraller) olsun bütün besin öğeleri ve su sağlığımızın sürdürülebilmesi için son derece gereklidir. Beslenme ile ilgili pratik hesaplamalar en az teorik bilgiler kadar önemlidir. Bu kitap, öğrencilerin genel beslenme derslerinde edinecekleri kuramsal bilgileri pekiştirmelerine yardımcı olacak çeşitli hesaplama ve alıştırmaları içermektedir. Beslenme ile ilgili ve herkes tarafından bilinmesi gereken basit bilgilere ve pratik hesaplamalara yer veren bu kitap, beslenme ya da gıda bilimleri okuyan birinci ve ikinci sınıf lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Satın almak için tıklayınız


 

Yalın Yeni Girişim: Bugünün Girişimcileri Sürekli Yeniliği Kullanarak Çok Başarılı İşleri Nasıl Ortaya Çıkarır?

Yazar: Eric Ries     Çevirmen: N.Ece Elgin
ISBN: 978-605-5625-05-4 — Baskı: 2012

Kitap kapağından alıntı: "Yalın Yeni Girişim her büyüklükteki şirkette yer alan girişimcilere, ayrıntılı iş planları hazırlamak için zaman harcamak yerine, vizyonlarını sürekli olarak test edecekleri bir yolu geç olmadan benimsemelerini ve buna göre hareket etmelerini öneriyor. Ries, şirketlerin her zamankinden daha fazla yenilik yapmaya ihtiyaç duydukları bir çağda, başarılı yeni girişimler kurmak ve yönetmek için bilimsel bir yöntem sunuyor." Yeni yaklaşımın prensiplerini ve yol haritasını anlatan Eric Ries’ın The Lean Startup adlı kitabını Türkçe’ye kazandırmaktan mutluyuz.


 

Studien zum deutschen und türkischen Strafrecht: Aktuelle Grundlagenprobleme des
materiellen Strafrechts/ Alman ve Türk Ceza Hukukuna İlişkin Araştırmalar: Maddi Ceza Hukukunun
Güncel Temel Problemleri

Editörler: Prof. Dr. Gunnar Duttge, Prof. Dr. Yener Ünver
ISBN: 978-605-5625-03-0 — Basım Tarihi: Mart 2012

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iki numaralı yayınında, 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen “Maddi Ceza Hukukunun Güncel Temel Problemleri” konulu sempozyumda sunulan tebliğler Prof. Dr. Gunnar Duttge ve Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver tarafından bir araya toplanmıştır. Her iki ülkenin maddi ceza hukukuna ilişkin toplam 19 güncel temel problemin ele alındığı tebliğler, bu kitabın yayınlanması ile Türk ve Alman hukukçuların hizmetine sunulmuştur.


 

 I. Türkiye-Azerbaycan Hukuk Sempozyumu

Editör: Prof. Dr. Yener Ünver
ISBN: 978-605-5625-02-3 — Basım Tarihi: Ekim 2011

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kardeş ülke Azerbaycan ile disiplinler arası konular içeren bir sempozyuma ev sahipliği yapmıştır. Bu sempozyum vesilesiyle Türkiye ve Azerbaycan’dan katılan bilim adamlarının değerli bilimsel fikirlerini içeren tebliğler, HukukFakültesi Dekanımız Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver editörlüğünde bir araya toplanmış ve Özyeğin Üniversitesi Yayınları’nın üçüncü yayını olarak okuyuculara ulaştırılmıştır. Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver, Rafiq Necefquliyev, Prof. Dr. Korkut Kanadğlu, Yrd. Doç. Dr. Nur Karan, Doç Dr. Ferhad Mehdiyev, Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, Doç. Dr. Fuad Hüseynov, Yrd. Doç. Dr. Altan Heper, Doç Dr. Server Süleymanlı, Yrd. Doç. Dr. Server Süleymanlı, Yrd. Doç. Dr. Koray Demir ve Doç. Dr. Mübariz Yolçiyev tarafından sunulan İnsan Hakları, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku alanlarındaki 12 adet tebliğ Türkçe olarak basılmış ve hukukçuların hizmetine sunulmuştur.


 

Das strafrecht im Deutsch-Türkischen rechtsvergleich: Beitrage zur rechtsvergleichung

Editör: Prof. Dr. Yener Ünver
ISBN: 978-605-5625-01-6 — Basım Tarihi: Eylül 20110

Yeni Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin beşinci yılında Fakülte Dekanımız Sayın Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver ve Alman Ünlü Hukukuçu Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf iş birliğinde gerçekleştirilen sempozyumda, alanlarında uzman hukukçular tarafından sunulan tebliğler bir araya toplanmıştır.


 

Üçüncü kuşak üniversitelere doğru: Geçiş döneminde üniversiteleri yönetmek

Yazar: Prof. Dr. J.G. Wissema — Çevirmen: Nurkalp Devrim, Taciser Belge
ISBN: 978-605-5625-05-4 — Basım Tarihi: Eylül 2009

Küresel dünyanın rekabet ikliminde, akademik araştırmaların artan maliyetleri hükümet bütçeleriniaşmış ve bu maliyetler üniversiteleri finansman arayışına itmiştir. Bu yeni koşulların yanı sıra, özellikle Ar-Ge kullanımının ekonomideki yerinin önem kazanması, üniversiteler ile teknoloji odaklı şirketleri birbirine yaklaştırmış ve üniversitelere ekonomik gelişmelerde başat bir rol kazandırmıştır. Devletler ise, hem akademik hem de endüstriyel çevrelerle temas halinde faaliyet gösteren hükümet odaklı özgül araştırma kuruluşları ile bu yapıyı desteklemiştir. Bu kitap, bu süreç sonucunda ortaya çıkan Üçüncü Kuşak Üniversitelerin belli başlı paydaşlarını, bu paydaşların yeni rollerini ve üniversitenin değişen amaç ve işlevleri doğrultusunda ürettiği bilginin yeni kullanım alanlarını ele
almaktadır. Bu kitabın, üniversitelerin merkezi bir rol oynadığı yenileşim politikalarında yol göstericiolacağını ve yeni tartışmalara yol açacağını umut ediyoruz.

Satın almak için tıklayınız

 

Özyeğin Üniversitesi Yayınları
Nişantepe Mah. Orman Sk. No:34-36 34794 Alemdağ – Çekmeköy, İstanbul
yayinevi@ozyegin.edu.tr