Koleksiyonlar

Koleksiyonlar

Özyeğin Üniversitesi’nin eğitim öğretim programlarını, araştırma faaliyetlerini ve üniversite üyelerinin kültürel gelişimini destekleyecek her türlü bilgi kaynağı kütüphane tarafından satın alma, bağış, abonelik ve değişim yoluyla sağlanır. Üniversitenin akademik ve idari çalışanları ile öğrencileri bu sayılan ihtiyaçlar dahilinde kütüphane koleksiyonunu geliştirmek için istek yapabilir. Bu talepler bütçe koşulları ve Koleksiyon Yönetim ve Erişim Politikasında belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirilir.

Kütüphane koleksiyonunda farklı konu alanlarında basılı ve elektronik binlerce kitap, dergi, veri tabanı, CD, DVD multimedya ortamındaki kaynaklar, çok sayıda günlük gazete ve oyunlar bulunmaktadır. Çoğunluğu elektronik ortamda zaman ve mekandan bağımsız olarak erişime açık olan koleksiyonda basılı ve multimedya kaynaklar ise yetkili kullanıcılara farklı süre ve koşullar ile ödünç verilmektedir. Öğrencilerin ders kaynağı ihtiyaçları da aynı biçimde koleksiyon dahilinde sağlanmaktadır.

Koleksiyon üniversitede verilen eğitim ve öğretim programlarını, ders içeriklerini, araştırma ve proje çalışmalarını destekleyici nitelikte geliştirilir. Konu profili üniversitede eğitim ve öğretimi yapılan programlara göre oluşturulur. Akademik personelin eğitim-öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların, koleksiyon bütünlüğü ve gereksinimler doğrultusunda satın alınmasına öncelik verilir. Yayın sağlama üniversite bünyesinde bulunan araştırma merkezlerinin de gereksinimlerini destekleyecek nitelikte yapılır. Kütüphane, kullanıcıların ilgi alanları çerçevesinde sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek  ve ders dışı zamanlarını da iyi değerlendirmelerini sağlayacak  edebi ve kültürel yayınları da koleksiyona dahil eder.

Koleksiyona dahil edilecek kaynakların eğitim dilini destekleyecek nitelikte olmasına dikkat edilir. Üniversitede öğretilen diğer diller içinde kaynak alımı ihtiyaçlar doğrultusunda yapılır. Kullanıcıların sosyal ve kültürel gelişimlerini de destekleyecek, eğitim-öğretim programları dışında kalan, diğer dillerdeki kaynaklar da bütçe ve mekan şartları göz önüne alınarak sağlanabilir.

Özyeğin Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri kaynak isteklerini Kütüphane Kaynak Talep Formu aracılığıyla iletebilir. Kitap ve DVD satın alımlarında yurt içi sağlama süresi 2-4 hafta, yurt dışı sağlama süresi 4-8 haftadır. Abonelik gerektiren süreli yayın, veri tabanı veya akademik yazılım isteklerinin bütçe hazırlık dönemlerinde iletilmesi önemli olup, takvim yılı temel alınarak abonelik başlayacak biçimde talep edilmesi tercih edilir.

Koleksiyona eklenecek kaynakların varsa elektronik versiyonları, zaman ve mekandan bağımsız hizmet olanaklarını artırmak amacı ile tercih edilir.

Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı, elektronik kitaplar, multimedya kaynakları online kütüphane kataloğundan taranabilirken, veri tabanlarında bulunan kaynaklar OzooGle+, abone olunan dergiler ise Journal Portal üzerinden erişilebilir. Elektronik kaynaklar 7/24, kampüs içinden ve dışından erişilebilmektedir.

Kolay Okuma Kitapları Koleksiyonu

Kolay Okuma Kitapları Koleksiyonu, kolaylaştırılmış edebi klasikler ve hikaye kitaplarının yanı sıra güncel, tarihsel ve popüler konulu kitapları içerir. Bu koleksiyon, ScOLa İngilizce hazırlık sınıflarında belirlenen seviyeler doğrultusunda ayrıştırılmıştır.

Kolay Okuma Kitapları Koleksiyonu artan öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak her sene düzenli bir şekilde geliştirilmektedir. ÖzÜ Kütüphanesi’nde bulunan kolay okuma kitaplarına aşağıda seviyelere özel hazırlanmış bağlantılardan erişebilirsiniz:

Easy Readers A2 Level Titles

Easy Readers B1 Level Titles

Easy Readers B2 Level Titles

English Easy Readers E-Book Titles

English Learning E-Books

 Soru ve detaylı bilgi isteklerinizi library@ozyegin.edu.tr adresine yazabilirsiniz.