Ödünç Alma

Ödünç Alma

Ödünç Alma, Yenileme İşlemleri, İade Koşulları, Uyarı Mesajları ve Ceza Uygulamaları

ÖzÜ Kütüphanesi’nde uygulanan ödünç verme kuralları, kullanıcı türüne göre aşağıdaki şekildedir:

  Lisans Öğrencisi  Lisans üstü Öğrencisi   Personel (Akademik ve İdari) 
Adet Süre (Gün/Saat) Adet Süre (Gün/Saat) Adet Süre (Gün/Saat)
Kitap 10 adet 30 gün 20 adet 30 gün   30 adet 60 gün 
DVD 3 adet 3 gün  3 adet  3 gün  3 adet  3 gün 
Rezerv (Saatlik) 5 adet 2 saat  5 adet  2 saat  5 adet 2 saat 
Rezerv (Günlük) 5 adet  3 gün   5 adet 3 gün  5 adet  3 gün 
IT Ekipmanları 1* 1 adet 1 gün 1 adet  1 gün  1 adet  1 gün 
IT Ekipmanları 2** 1 adet  4 saat   1 adet 4 saat  1 adet  4 saat 
Oyunlar 1 adet 1 gün   1 adet 1 gün   1 adet 1 gün 
* Akademik ve İdari Personel için; Projektör, Laptop, Doküman Kamerası, Mikrofon
* Lisans ve Lisansüstü Öğrenci için; Harici DVD Sürücü, Hoparlör
** Video Kamera, Fotoğraf Makinesi, Tripod, Laptop şarj aleti, Hesap Makinesi
 
Kitap ödünç alma işlemlerini kütüphanenin girişlerinde bulunan bilgi masalarından veya kütüphane mekanında bulunan “self-check” makinesinden yapılabilir.
 
İade tarihi geçmeden ödünç süresini uzatma işlemi aşağıdaki şekilllerde yapılır;
 
Kütüphane online hesabınıza https://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/myaccount adresinden erişerek şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Hesabınızdaki kaynakları görmek,
 • Ödünç süresi uzatmak,
 • Rezerv edilen kaynakları görmek,
 • Varsa ceza miktarını görmek,
 • Hesaba ödünç alınan eski kaynakları görmek

Ödünç Alınan Kaynakların İade Edilmesi 

Kitap ve diğer kaynaklar, Kitap İade kutusu kullanılarak ya da kütüphane girişlerinde bulunan bilgi masalarında bulunan görevliye verilerek iade edilir. İade tarihinin aşılması durumunda kullanıcı grubu ve kaynak türüne göre ceza uygulanır. Ceza uygulamaları için tıklayınız.

Kütüphane, iade süresi dolmadan önce gerekli görüldüğü durumlarda kitapların iadesini talep edebilir. Bu durumda yeni iade tarihi okuyucuya bildirilir. Yeni iade tarihinin aşılması durumunda ceza uygulanır.

Uyarı Mesajları

Ödünç alınan kaynakların iade süresinden önce ve sonrasında kullanıcıya, kütüphane yönetim sisteminden otomatik olarak uyarı mesajları gönderilir ve varsa ceza bilgilendirmesi yapılır. Tüm bu uyarı ve ceza bilgilendirmeleri kullanıcıya hatırlatma amaçlıdır. Ödünç aldığı kaynağı zamanında iade etmek veya etmediği durumlarda oluşacak sonuçları takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, hesap takibi için web sitesinden,  telefonla veya yüz yüze bilgi masalarından, ya da library@ozyegin.edu.tr adresine mesaj atmak suretiyle bilgi alabilir.

Ceza Uygulamaları

Ödünç alınan kaynakların iade tarihinin geçtiği gecikme veya kayıp/hasar hallerinde kullanıcı hesabına ceza miktari işlenir. Kaynağın gecikmesi halinde kullanıcıya bilgilendirme e-mailleri gönderilir.

Ödünç aldığı kaynağı zamanında iade etmek veya etmediği durumlarda oluşacak sonuçları takip etmek, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı, hesap takibi için web sitesinden,  telefonla veya yüz yüze bilgi masalarından, ya da library@ozyegin.edu.tr adresine mesaj atmak suretiyle bilgi alabilir. Kullanıcı kütüphane hesabında oluşan ceza miktarını, miktarın oluşumuna neden olan olağanüstü haller (doktor raporlu hastalık, doğal afet vb) dışında ödemekle yükümlüdür.

 • Geç Getirme: Ödünç alınan tüm kaynakların ödünç alma süresi bitmeden önce iade edilmesi ya da kaynak türü uygunsa yenilenmesi gerekir. Geç getirme durumunda aşağıda açıklandığı gibi ceza miktarları uygulanır. Günlük ceza miktarı, kullanıcı hesabında geciken her kaynak için günlük, saatlik ceza miktarı geciken her kaynak için saatlik olarak kütüphanenin çalışma saat ve günleri için işler.

Günlük 2 TL Kitap, DVD, rezerv (günlük), IT ekipmanları 1, Oyunlar

Saatlik 2 TL Rezerv (saatlik), IT ekipmanları 2

Kullanıcının kütüphane hesabındaki ceza miktarı ödenene dek;

 • Yeni kaynak ödünç alması ve kütüphaneden ödünç alınan diğer kaynaklarının süre uzatımı,
 • Kayıt dondurma (izin) başvuru onaylarının işleme alınması,
 • Üniversiteden ayrılma sırasında kayıt esnasında teslim edilen belgelerin iadesi,
 • Mezuniyet durumunda diploma alım hakları askıya alınır.

İlgili tutarın Üniversitenin banka hesabına yatırıldığı konusunda dekont ibraz edildikten sonra kütüphane hesabından ceza miktarı silinerek kullanıcının hesap aktive edilir.

Ödeme için; Fibabanka Özyeğin Şubesi TR340010300000000003473964.

 • Kütüphane Kaynaklarının Kaybı ya da Hasar Görmesi İle İlgili Cezalar: Kütüphaneden ödünç alınan kaynaklar kaybedilir ya da hasar görürse bunun derhal kütüphane library@ozyegin.edu.tr adresine e-posta yazılarak ya da +90 216 564 9494 nolu telefon aranarak veya kütüphanede bilgi masasına doğrudan bildirilmesi gerekir. Kayıp kaynak süreci öğrenciler, paydaşlar ve dış kullanıcılar için şu şekildedir: Kaynağın güncel satış fiyatı, 15 TL işlem ücreti ve gecikme cezası varsa gecikme ücreti alınır. Akademik ve idari personel için gecikme cezası alınmaz.

   

İlgili tutarın Üniversitenin banka hesabına yatırıldığı konusunda dekont ibraz edildikten sonra kütüphane hesabından ceza miktarı silinerek kullanıcının hesap aktive edilir.

Ödeme için; Fibabanka Özyeğin Şubesi TR340010300000000003473964.