Ödünç Alma

Ödünç Alma

Ödünç Alma, Yenileme İşlemleri, İade Koşulları, Uyarı Mesajları ve Ceza Uygulamaları

ÖzÜ Kütüphanesi’nde uygulanan ödünç verme kuralları, kullanıcı türüne göre aşağıdaki şekildedir:

 Lisans Öğrencisi Lisans üstü Öğrencisi  Personel (Akademik ve İdari) 
AdetSüre (Gün/Saat)AdetSüre (Gün/Saat)AdetSüre (Gün/Saat)
Kitap10 adet30 gün20 adet30 gün  30 adet60 gün 
DVD3 adet3 gün 3 adet 3 gün 3 adet 3 gün 
Rezerv (Saatlik)5 adet2 saat 5 adet 2 saat 5 adet2 saat 
Rezerv (Günlük)5 adet 3 gün  5 adet3 gün 5 adet 3 gün 
IT Ekipmanları 1*1 adet1 gün1 adet 1 gün 1 adet 1 gün 
IT Ekipmanları 2**1 adet 4 saat  1 adet4 saat 1 adet 4 saat 
Süreli Yayınlar3 adet3 gün3 adet3 gün3 adet3 gün
Oyunlar1 adet1 gün  1 adet1 gün  1 adet1 gün 
* Akademik ve İdari Personel için; Projektör, Laptop, Doküman Kamerası,
* Lisans ve Lisansüstü Öğrenci için; Harici DVD Sürücü, Hoparlör, Mouse
** Video Kamera, Fotoğraf Makinesi, Tripod, Hesap Makinesi, Dönüştürücü (VGA to HDMI)
 
Kitap ödünç alma işlemlerini kütüphanenin girişlerinde bulunan bilgi masalarından veya kütüphane mekanında bulunan “self-check” makinesinden yapılabilir.
 
İade tarihi geçmeden ödünç süresini uzatma işlemi aşağıdaki şekilllerde yapılır;
 
 • Kütüphane hesabından online olarak,
 • library@ozyegin.edu.tr adresine e-posta yazarak,
 • +90 216 564 9494 nolu telefonu arayarak,
 • Kütüphane bilgi masalarına başvurarak.
Kütüphane online hesabınıza https://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/myaccount adresinden erişerek şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 
 • Hesabınızdaki kaynakları görmek,
 • Ödünç süresi uzatmak,
 • Rezerv edilen kaynakları görmek,
 • Varsa ceza miktarını görmek,
 • Hesaba ödünç alınan eski kaynakları görmek

Ödünç Alınan Kaynakların İade Edilmesi 

Kitap ve diğer kaynaklar, Kitap İade kutusu kullanılarak ya da kütüphane girişlerinde bulunan bilgi masalarında bulunan görevliye verilerek iade edilir. İade tarihinin aşılması durumunda kullanıcı grubu ve kaynak türüne göre ceza uygulanır.

Kütüphane, iade süresi dolmadan önce gerekli görüldüğü durumlarda kitapların iadesini talep edebilir. Bu durumda yeni iade tarihi okuyucuya bildirilir. Yeni iade tarihinin aşılması durumunda ceza uygulanır.

Uyarı Mesajları

Ödünç alınan kaynakların iade süresinden önce ve sonrasında kullanıcıya, kütüphane yönetim sisteminden otomatik olarak uyarı mesajları gönderilir ve varsa ceza bilgilendirmesi yapılır. Tüm bu uyarı ve ceza bilgilendirmeleri kullanıcıya hatırlatma amaçlıdır. Ödünç aldığı kaynağı zamanında iade etmek veya etmediği durumlarda oluşacak sonuçları takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, hesap takibi için web sitesinden,  telefonla veya yüz yüze bilgi masalarından, ya da library@ozyegin.edu.tr adresine mesaj atmak suretiyle bilgi alabilir.

Ceza Uygulamaları

Ödünç alınan kaynakların iade tarihinin geçtiği gecikme veya kayıp/hasar hallerinde kullanıcı hesabına ceza miktari işlenir. Kaynağın gecikmesi halinde kullanıcıya bilgilendirme e-mailleri gönderilir.

Ödünç aldığı kaynağı zamanında iade etmek veya etmediği durumlarda oluşacak sonuçları takip etmek, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı, hesap takibi için web sitesinden,  telefonla veya yüz yüze bilgi masalarından, ya da library@ozyegin.edu.tr adresine mesaj atmak suretiyle bilgi alabilir. Kullanıcı kütüphane hesabında oluşan ceza miktarını, miktarın oluşumuna neden olan olağanüstü haller (doktor raporlu hastalık, doğal afet vb) dışında ödemekle yükümlüdür.

 • Geç Getirme: Ödünç alınan tüm kaynakların ödünç alma süresi bitmeden önce iade edilmesi ya da kaynak türü uygunsa yenilenmesi gerekir. Geç getirme durumunda aşağıda açıklandığı gibi ceza miktarları uygulanır. Günlük ceza miktarı, kullanıcı hesabında geciken her kaynak için günlük, saatlik ceza miktarı geciken her kaynak için saatlik olarak kütüphanenin çalışma saat ve günleri için işler.

Günlük 2 TL Kitap, DVD, rezerv (günlük), IT ekipmanları 1, Oyunlar

Saatlik 2 TL Rezerv (saatlik), IT ekipmanları 2

Kullanıcının kütüphane hesabındaki ceza miktarı ödenene dek;

 • Yeni kaynak ödünç alması ve kütüphaneden ödünç alınan diğer kaynaklarının süre uzatımı,
 • Kayıt dondurma (izin) başvuru onaylarının işleme alınması,
 • Üniversiteden ayrılma sırasında kayıt esnasında teslim edilen belgelerin iadesi,
 • Mezuniyet durumunda diploma alım hakları askıya alınır.

İlgili tutarın Üniversitenin banka hesabına yatırıldığı konusunda dekont ibraz edildikten sonra kütüphane hesabından ceza miktarı silinerek kullanıcının hesap aktive edilir.

Ödeme için; Fibabanka Özyeğin Şubesi TR340010300000000003473964.

 • Kütüphane Kaynaklarının Kaybı ya da Hasar Görmesi İle İlgili Cezalar: Kütüphaneden ödünç alınan kaynaklar kaybedilir ya da hasar görürse bunun derhal kütüphane library@ozyegin.edu.tr adresine e-posta yazılarak ya da +90 216 564 9494 nolu telefon aranarak veya kütüphanede bilgi masasına doğrudan bildirilmesi gerekir. Kayıp kaynak süreci öğrenciler, paydaşlar ve dış kullanıcılar için şu şekildedir: Kaynağın güncel satış fiyatı, 25 TL işlem ücreti ve gecikme cezası varsa gecikme ücreti alınır. Akademik ve idari personel için gecikme cezası alınmaz.

   

İlgili tutarın Üniversitenin banka hesabına yatırıldığı konusunda dekont ibraz edildikten sonra kütüphane hesabından ceza miktarı silinerek kullanıcının hesap aktive edilir.

Ödeme için; Fibabanka Özyeğin Şubesi TR340010300000000003473964.