Ödünç Alma

Ödünç Alma

Ödünç Alma, Yenileme ve İade Koşulları

ÖzÜ Kütüphanesi’nde uygulanan ödünç verme kuralları, kullanıcı türüne göre aşağıdaki şekildedir:

  Lisans Öğrencisi  Lisans üstü Öğrencisi   Personel (Akademik ve İdari) 
Adet Süre (Gün/Saat) Adet Süre (Gün/Saat) Adet Süre (Gün/Saat)
Kitap 10 adet 30 gün 20 adet 30 gün   30 adet 60 gün 
DVD 3 adet 3 gün  3 adet  3 gün  3 adet  3 gün 
Rezerv (Saatlik) 5 adet 2 saat  5 adet  2 saat  5 adet 2 saat 
Rezerv (Günlük) 5 adet  3 gün   5 adet 3 gün  5 adet  3 gün 
IT Ekipmanları 1* 1 adet 1 gün 1 adet  1 gün  1 adet  1 gün 
IT Ekipmanları 2** 1 adet  4 saat   1 adet 4 saat  1 adet  4 saat 
Oyunlar 1 adet 1 gün   1 adet 1 gün   1 adet 1 gün 
* Akademik ve İdari Personel için; Projektör, Laptop, Doküman Kamerası, Mikrofon
* Lisans ve Lisansüstü Öğrenci için; Harici DVD Sürücü, Hoparlör
** Video Kamera, Fotoğraf Makinesi, Tripod, Laptop şarj aleti, Hesap Makinesi
 
Kitap ödünç alma işlemlerini kütüphanenin girişlerinde bulunan bilgi masalarından veya kütüphane mekanında bulunan “self-check” makinesinden yapılabilir.
 
İade tarihi geçmeden ödünç süresini uzatma işlemi aşağıdaki şekilllerde yapılır;
 
Kütüphane online hesabınıza https://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/myaccount adresinden erişerek şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

  • Hesabınızdaki kaynakları görmek,
  • Ödünç süresi uzatmak,
  • Rezerv edilen kaynakları görmek,
  • Varsa ceza miktarını görmek,
  • Hesaba ödünç alınan eski kaynakları görmek

Ödünç Alınan Kaynakların İade Edilmesi 

Kitap ve diğer kaynaklar, Kitap İade kutusu kullanılarak ya da kütüphane girişlerinde bulunan bilgi masalarında bulunan görevliye verilerek iade edilir. İade tarihinin aşılması durumunda kullanıcı grubu ve kaynak türüne göre ceza uygulanır. Ceza uygulamaları için tıklayınız.

Kütüphane, iade süresi dolmadan önce gerekli görüldüğü durumlarda kitapların iadesini talep edebilir. Bu durumda yeni iade tarihi okuyucuya bildirilir. Yeni iade tarihinin aşılması durumunda ceza uygulanır.