Bilgi Okuryazarlığı ve Kütüphane Eğitimleri

Bilgi Okuryazarlığı ve Kütüphane Eğitimleri

Kütüphane Eğitimleri 

ÖzÜ Kütüphanesi, eğitim, öğretim ve araştırmayı desteklemek için kullanıcılarına çeşitli seviyelerde eğitim ve seminerler verir. Kütüphane eğitimleri akademik personel ile birlikte planlanır, ders programlarına bütünleşik eğitim içerikleri geliştirilir ve mevcut öğretim programları bu eğitimler ile desteklenir. Eğitim ve seminerler referans uzmanları tarafından verilir. Kütüphane eğitim ve seminleri aşağıdaki başlıklar altında ve içeriklerle sunulmaktadır.

Temel Kütüphane Eğitimleri

Bu eğitimler aramıza yeni katılan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri ve idari personel ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmıştır. Eğitimlerden önce öğretim üyelerimizi ve araştırma alanlarını daha iyi tanıyabilmek için kendilerine “Hoşgeldiniz” e-maili gönderilir. Eğitimler ihtiyaca göre İngilizce veya Türkçe olarak verilir. Eğitim içeriği aşağıdaki başlıkları seçmeli olarak içerir;

 • Kütüphane hizmetlerinin ve olanaklarının tanıtımı 
 • Kütüphane kataloğu kullanımı
 • Kütüphane tarafından sağlanan veri tabanları ve veri setlerine erişim
 • Kütüphane turu

SCOLA Kütüphane Eğitimleri

Üniversitemize ilk kez kayıt olan Scola (Hazırlık) öğrencileri ve 1. sınıfa geçiş yapan öğrenciler için hazırlanan eğitimlerdir. Eğitimler ihtiyaca göre İngilizce veya Türkçe olarak verilir. Eğitim içeriği aşağıdaki başlıkları seçmeli olarak içerir;

 • Kütüphane hizmetlerinin ve olanaklarının tanıtımı 
 • Kütüphane kataloğu kullanımı
 • Kütüphane turu

SEC 101 Kütüphane Eğitimleri

SEC 101 dersi kapsamında verilen eğitimlerdir. SEC 101 dersini alan öğrenciler aşağıda konuları belirtilen eğitimlere katılır ve puan alabilirler. Eğitim içeriği aşağıdaki başlıkları seçmeli olarak içerir;

 • Google’lamak ya da İnternet Kaynaklarının Değerlendirilmesi: İnternette bulunan büyük miktarda bilgi ve bunları içeren internet sitelerinin değerlendirilmesi için ipuçları bulacağınız bir eğitimdir. Bu eğitimde internet kaynaklarının değerlendirme kriterleri örneklerle açıklanmaya çalışılır ve uygulamalar yapılır.
 • Aşırmadan Kullanmak: Bu eğitim çeşitli örnekler üzerinden intihal kavramını ele alır. Akademik dünyada atıf yapmanın önemi etik telif hakları çerçevesinde değerlendirilir.

Derslere Özel Kütüphane Eğitimleri

Derslerde verilen araştırma projelerinde ve ödevlerde kullanılacak veri tabanı kullanımı eğitimlerini, araştırma araçları kullanımını kapsar. Eğitim planlaması akademik personel ile yapılır. Belirlenen ihtiyaçlara göre eğitim içeriği oluşturulur. Eğitimler ihtiyaca göre İngilizce ve ya Türkçe olarak verilir. Eğitim içeriği aşağıdaki başlıkları seçmeli olarak içerir;

 • Pazar analizleri, sektörel rapor ve analizler, şirket bilgileri, ülke raporları
 • Ödev ve proje konularına özel veri tabanı kullanımı eğitimleri
 • Araştırma araçlarının kullanımı ( OzooGle+, Katalog tarama ve Dergi portalı)
 • “Keyword searching” ve “subject browsing” tarama teknikleri ile ileri seviye makale tarama
 • E-kitap indirme ve çevrimiçi kullanım
 • Araştırma analiz ve trend araçları kullanımı ( Scival, InCites)
 • Kaynakça yönetim araçları ve akademik yazma becerileri ( Endnote, Mendeley)
 • Tarama sonuçlarında kaynakça oluşturma ve atıf verme