Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) ve Makale İsteği

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) ve Makale İsteği

Kütüphanelerarası Ödünç Alma, ÖzÜ Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan basılı kitapların belirli bir süre için diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerinden ulusal iş birliği çerçevesinde sağlandığı ücretsiz bir hizmettir.

Doküman sağlama, ÖzÜ Kütüphanesi’nin mevcut basılı ve elektronik koleksiyonunda bulunmayan  dergi makalesi, konferans bildirisi, tez ve kitap bölümü gibi dokümanların ulusal ve uluslararası iş birliği çerçevesinde diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerinden sağlandığı ücretsiz bir hizmettir. 

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) İçin Yararlanma Koşulları

Bu hizmetten yararlanmak için ILL Talep Formu doldurulur.

ÖzÜ mensuplarının, isteklerin zamanında ve doğru bir şekilde sağlanabilmesi için, istek detayını doğru ve eksiksiz biçimde ILL Talep Formu ile bildirmesi gerekir. Kaynağı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kaynağı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

ILL yoluyla bir kullanıcı en fazla 5 kitap ödünç alabilir.

İstekler 5 iş günü içinde sağlanır. Sağlama süresi kitabı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişiklik gösterebilir.

Sağlanan kitapların ödünç alma süreleri ve kullanım koşulları sağlayıcı kütüphanenin politikasına bağlı olarak değişir.

Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda kitabın sağlandığı kütüphanenin kuralları geçerlidir. 

Kitabın sağlandığı kütüphanenin, kitabı iade tarihinden önce geri çağırma hakkı vardır.

Makale İsteği İçin Yararlanma Koşulları

Bu hizmetten yararlanmak için Makale Talep Formu doldurulur.

Doküman talep eden kullanıcı, telif haklarını gözeterek kaynağı kullanır. 

Doküman sağlama hizmetini kullanan her kullanıcı bütün süreçlerde isteklerin durumu hakkında e-posta ile bilgilendirilir.

Sağlanamayan doküman isteklerinin satın alma yolu ile sağlanması Kütüphane tarafından değerlendirilir.