Kim Kimdir

Kim Kimdir

Muhteşem Önder
Kütüphane Direktörü

Lisans eğitimine Deniz Harp Okulu Elektrik Elektronik bölümünde başlayan Önder, 2 senelik eğitimden sonra; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2013 yılında Özyeğin Üniversitesi İngilizce İşletme dalında tamamladı. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde dolaşım ve referans kütüphanecisi olarak sekiz yıllık görev süresinin ardından, 2008 yılında Özyeğin Üniversitesi bünyesine Fakülte Kütüphanecisi olarak katılmıştır. 2012 - 2016 yılları arasında Kullanıcı Hizmetleri Ekip Yöneticisi olarak çalışmıştır. Ağustos 2016 itibariyle Kütüphane Direktör Vekili olan Önder, Şubat 2017 itibariyle Kütüphane Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

muhtesem.onder@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649121


Özlem Efe
Kütüphane Müdürü

Lisans derecesini 1994 yılında Ankara Üniversitesi - Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden aldı. Bursa’da yerel bir gazetede arşiv sorumlusu olarak mesleğe başlayan Efe, 1996-1997 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde Kataloglama Kütüphanecisi olarak görev yaptı. 1997 - 2005 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde kataloglama, satın alma ve arşiv kütüphanecisi olarak çeşitli görevlerde bulundu. 2006 yılında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi’nin kuruluş çalışmalarında Ekip Koordinatörü olarak görev aldı. 2008 yılı itibariyle Özyeğin Üniversitesi'ne katılan Efe, 2012 yılında Bilgi Erişim Hizmetleri Ekip Yöneticisi ünvanını aldı. 2017 Şubat itibari ile Kütüphane Müdürü olarak görev yapmaktadır.

ozlem.efe@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649133


Ayhan Bozkurt
Referans Uzmanı

Lisans derecesini 2006 yılında Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden aldı. 2007-2008 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezinde destek elemanı olarak çalışan Bozkurt, Özyeğin Üniversitesi’nde 2008 yılında kütüphane görevlisi olarak başladığı görevine, 2012 - 2016 yılları arasında Fakülte Kütüphanecisi, 2016 yılından itibaren de Referans Uzmanı olarak devam etmektedir.

ayhan.bozkurt@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649132


Banu Tunalı
Referans Uzmanı

Lisans derecesini 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden aldı. Üniversite eğitimi sırasında Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesinde ve Dedeman Topluluğu Arşivinde stajlarını tamamladı. 2007 – 2011 yılları arasında HSBC Bank Arşiv Merkezi ve Kütüphanesi’nde görev yapan Tunalı, 2011 yılında Özyeğin Üniversitesi’ne Kütüphane Görevlisi olarak katıldı. 2014 - 2016 yılları arasında Dolaşım Hizmetleri Uzmanı olarak çalıştı. 2017 yılı itibariyle Referans Uzmanı olarak çalışmaktadır.

banu.tunali@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649173


Burak Kazlı
Dolaşım Kütüphanecisi

Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'nde Dolaşım Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde devam etmektedir. Üniversite eğitimi sırasında Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesinde ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda stajlarını tamamladı. Staj eğitimi sonrasında yarı zamanlı olarak görev aldığı Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’ne Dolaşım Kütüphanecisi olarak Ekim 2017‘de katıldı.

burak.kazli@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649758


Burcu Teoman
Kataloglama Uzmanı

Lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde, Yüksek Lisans derecesini 2006 yılında Maltepe Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde referans kütüphanecisi olarak mesleğinde ilk adımını attı. Tarih Vakfı bünyesinde yayınlanan “Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Endüstri İlişkileri Bibliyografyası” projesinde görev aldı. Maltepe Üniversitesi Kütüphanesinde Uzman Kütüphaneci olarak 11 yıllık görev süresinin ardından, Özyegin Üniversitesi Kütüphanesinde 2012 Temmuz ayından bu yana Kataloglama Uzmanı olarak görevine devam etmektedir.

burcu.teoman@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649138


Duhan Torlak
Referans Uzmanı

Lisans derecesini 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında üniversite kütüphanelerinde stajyer ve yarı zamanlı olarak çalışan Torlak, mezuniyet sonrası dil eğitimi için yurt dışına gitti. 2012-2017 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde kataloglama görevlisi olarak çalıştı. 2017 yılı Kasım ayı itibariyle Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’ne katılan Torlak, Dolaşım Hizmetlerinden Sorumlu Referans Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

duhan.torlak@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649149


Esra Tosun
Dolaşım Kütüphanecisi

Esra Tosun 2003 yılında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Meslek Okulundan mezun oldu. 2005-2008 yılları arasında Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı yaptı ve 2008 Yılında itibaren Homer Kitabevi’nin Özyeğin Üniversitesi şubesinde, Bölge sorumlusu olarak çalıştı. Eğitimine Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde devam eden Esra Tosun 2013 ve 2016 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesinde Kütüphane Asistanı olarak çalıştı. 2017 yılı itibariyle görevine Dolaşım Kütüphanecisi olarak devam etmektedir.

esra.tosun@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649122


Fadime Taşçı
Kataloglama Kütüphanecisi

Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'nde Kataloglama Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini 2013 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde, Yüksek Lisans derecesini 2016 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında TÜBİTAK Kütüphanesinde ve Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'nde stajlarını tamamladı. Staj eğitimi sonrasında 3 yıl yarı zamanlı olarak görev aldığı Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'ne Şubat 2016’de katıldı.

fadime.tasci@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649299


Hakan Yanaz
Kütüphane Teknolojileri Uzmanı

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamış ve Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2008-2012 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi’nde çalışan Yanaz, 2004 yılından itibaren çeşitli sektörlerde bilgi teknolojileri alanında çalışmaktadır. 2015 yılında Özyeğin Üniversitesi’nde Kütüphane Teknolojileri Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

hakan.yanaz@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649158


Haşim Markuş
E-Kaynaklar Kütüphanecisi

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında Çukurova Holding ve TRT istanbul Radyosunda stajlarını yaptı. Staj eğitimi sonrasında 1 yıl yarı zamanlı olarak görev aldığı Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'ne 2014’de katıldı. 2014 ve 2016 yılları arasında Kütüphane Görevlisi olarak çalıştı. 2017 yılı itibariyle E-Kaynaklar Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır.

hasim.markus@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649707


Selen Erşahin
Dolaşım Kütüphanecisi

Lisans eğitimini 2016 yılında, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde tamamladı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) de 1 yıl yarı zamanlı çalıştı. Üniversite eğitimi sırasında İstanbul Modern Sanat Müzesinde stajlarını yaptı. 2017 yılı itibariyle Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'nde Dolaşım Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır.

selen.ersahin@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649263


Serpil Subaşı
Arşiv Uzmanı

Lisans derecesini 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümünden aldı. 1995 yılında Hürriyet Gazetesi Belge Bilgi Merkezi’nde göreve başladı, gazete arşivinde 1995-2008 yılları arasında uzman; 2009-2014 yılları arasında bölüm şefi olarak çalışmıştır. Subaşı 2014 Ekim ayından itibaren Arşiv Uzmanı olarak çalışmaktadır.

serpil.subasi@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649867


Zeynep İspir
Süreli Yayınlar ve Satın Alma Kütüphanecisi

Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’nde Süreli Yayınlar ve Satın Alma Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır. Lisans derecelerini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi ve 2016 yılında Eskişehir Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden almıştır. Üniversite eğitimi sırasında Cumhuriyet Gazetesi Arşivi ve Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’nde stajlarını tamamlamıştır. 2 yıl yarı zamanlı olarak görev aldığı Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’ne Eylül 2016’da katılmıştır.

zeynep.ispir@ozyegin.edu.tr     +90 216 5649842