Hizmetler

Hizmetler

Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi kullanıcı merkezli, kaliteli, yaratıcı bilgi kaynakları ve programları ile öğretim üyelerinin, öğrencilerinin ve idari personelin eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını destekler. Kütüphane bu amaçla kullanıcıları ile işbirliği içinde koleksiyonlarını oluşturur, hizmetlerini çeşitlendirir. Koleksiyonda bulunamayan kitaplar için ILL, makaleler için makale istek hizmeti sağlanır. Kütüphane ileri düzeyde bilgili ve deneyimli personeli ile araştırmacılara her konuda, örneğin veri tabanlarının taranması, en uygun araştırma araçlarının belirlenmesi ve sağlanması, bibliyografik yönetim programları gibi destekleyici araçların kullanımı ve yeni elektronik kaynakların belirlenip erişim sağlanması gibi alanlarda destek ve eğitim verir.

Kütüphane de kablosuz Internet erişimine ek olarak hem personel hem de öğrencilerin kullanımına açık çok sayıda bilgisayar bulunmaktadır. 7/24 çalışma alanı 7 gün 24 saat kullanıma açıktır. Kullanıcılar bilgi masasından kısa süreli ihtiyaçları için eğitim teknolojileri araçları (dizüstü bilgisayarlar, şarj üniteleri, projektör, kameralar, doküman kamerası vb.) ödünç alabilirler.