Akademik Performans

Akademik Performans

Bir araştırmanın, araştırmacının ya da eğitim kurumunun yarattığı etkiyi ölçmek için çeşitli ölçüm yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Ancak kullanılan atıf yöntemi konu alanlarına göre farklılık gösterdiğinden, ölçümler, her zaman ilgili bağlam içerisinde değerlendirilmeli ve tek ölçüt olarak kabul edilmemelidir.

Araştırma teşvik ve terfi başvuruşu yaparken yapmış olduğunuz yayınları değerlendirmek amacıyla atıf ölçümlerden yararlanabilirsiniz. Ölçüm araçlarında yayınlarınıza erişimi kolaylaştırmak için çeşitli kullanıcı tanımlama sistemlerinden faydalanabilirsiniz.