Akademik Performans Değerlendirme Araçları

Akademik Performans Değerlendirme Araçları

Incites

InCites araştırmacı ve kurumlara ait yayınları değerlendirmeye olanak sağlayan bir araştırma aracıdır. Bu araç, Web of Science atıf indeksi içeriğindeki yayınları yazar, kurum, coğrafi bölge, konu alanı, kaynak ve fon sağlayıcı kuruluşlar ölçeğinde karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi sağlar. Kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle erişim sağlanan Incites kapsamında dergilerin değerlendirilmesini sağlayan bir araç da bulunmaktadır:

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports dergilerin çeşitli kategorilere göre araştırma etkisini ölçen bir araçtır. Araştırma trendlerine yön veren dergiler ile ilgili bilgi sağlayan bu araç Web of Science atıf indeksli içeriğindeki dergi ve konferans bildirilerini analiz eder.

Scival

SciVal kurum, başlık, yazar, coğrafi bölge, konu alanı vb. parametreler üzerinden yayın ve atıf sayılarına erişim sağlayan bir atıf aracıdır. Kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle erişim sağlanan bu araç Scopus atıf indeksli içeriğindeki yayınları Overview, Benchmarking, Collaboration ve Trend modülleri üzerinden analiz eder. Ayrıca Scival içeriğindeki süreli yayınları değerlendirmek amacıyla bir dergi değerlendirme aracı da bulunmaktadır:

Scimago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank, Scopus atıf indeksinde bulunan dergilerin atıf göstergelerine erişim sağlar. Süreli yayınlarla ilgili bu göstergeler ülke düzeyinde de sağlanabilmektedir. Bu araç erişime açık olup kayıt gerektirmemektedir.