ILL (Kütüphanelerarası Ödünç Verme)

ILL (Kütüphanelerarası Ödünç Verme)

Kütüphanelerarası ödünç verme (ILL), ÖzÜ kütüphane koleksiyonunda yer almayan basılı kitapların belli bir süre için Türkiye’de anlaşmalı üniversite ve araştırma kütüphanelerinden sağlandığı ücretsiz bir hizmettir.

ÖzÜ üyeleri bu hizmetten ILL Talep Formu doldurarak yaralanabilirler. İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde sağlanabilmesi için, istek detayının doğru ve eksiksiz biçimde bildirilmesi gerekmektedir. Kaynağı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kaynağı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

ÖzÜ üyeleri bir seferde 5 kitap isteği yapabilirler. İstenen bilgi kaynağının geliş süresi, kaynağı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişir. İstekte bulunan kullanıcı ödünç alınan kaynağı, kütüphaneye bizzat gelerek teslim alır ve iade eder. Anlaşmalı olunan sağlayıcı kurumların dış kullanıma açık olmayan koleksiyonları, yeni kitaplar ve görsel işitsel malzemeleri bu hizmetin kapsamı dışındadır. Sağlanan kitapların ödünç alma süreleri ve kullanım koşulları sağlayıcı kurumun politikasına bağlı olarak değişir. Ödünç alınan kaynağın zamanında getirilmemesi veya kaybedilmesi durumunda da kitabın ödünç alındığı kurumun kuralları geçerlidir. Sağlayıcı kurumun kitabı iade tarihinden önce geri çağırma hakkı saklıdır.

Anlaşmalı kurumlar, ÖzÜ Kütüphanesi’nden isteklerini KITS (ANKOS Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığıyla yaparlar. ÖzÜ Kütüphanesi’nin diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerine ödünç kaynak verme koşullarının detayları KITS sistemi içinde mevcuttur. Buna göre anlaşmalı kurumlara tek seferde 5 kitap 15 gün için ödünç verilir ve 1 kez süre yenilemesi yapılır. Görsel-işitsel malzemeler, danışma ve ders kaynakları ve yeni yayınlar ödünç verilmez. ÖzÜ Kütüphanesi  kullanıcılarının  kütüphanelerarası  ödünç verilen kaynağa  ihtiyaç  duyması  durumunda,  kütüphanenin  kaynakları  geri  çağırma  hakkı saklıdır.