Akademik Performans Değerlendiren Kurumlar

Akademik Performans Değerlendiren Kurumlar

YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu)

Akademik personelin yükselme ve atanma işlemleri konusunda YÖK tarafından belirlenen çeşitli kriterler bulunmaktadır. Her seviye için farklılık gösteren bu kriterlerin yanı sıra üniversiteler de akademik yükselme konusunda çeşitli kriterler belirlemektedir. Ayrıca YÖK her sene yükseköğretim kurumlarının performanslarını değerlendirmek amacıyla da çeşitli değerlendirmeler yapmaktadır.

URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP Araştırma Laboratuarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. Yükseköğretim kurumlarının akademik başarılarını ölçmek amacıyla bilimsel metotlar geliştiren URAP 2016 URAP Dünya Sıralaması ile ilk 2000 dünya üniversitesini, Türkiye Sıralaması ile de Türkiye'de yer alan ilk 76 üniversiteyi çeşitli akademik performans kriterlerine göre değerlendirmektedir.

THE (Times Higher Education)

Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması (World University Rankings) ilk olarak 2004’te hazırlanmış olup her sene dünyanın en iyi üniversitelerini belirlemekte ve üniversitelere ait sıralamalar sunmaktadır. Değerlendirmeler ilgili üniversitelerin öğretim, araştırma, uluslararası görünüm ve tanınırlık değerlerine bağlı olarak yapılmaktadır. Üniversiteleri değerlendirmek amacıyla toplanan araştırma verileri Scopus veri tabanından sağlanmaktadır.