Yazar Tanımlama Sistemleri

Yazar Tanımlama Sistemleri

Veri tabanlarında yazar isimlerinin indekslenmesinde yapılan imla hataları, karakter uyumsuzlukları ya da aynı isimde birden fazla araştırmacının bulunması gibi sebeplerle çeşitli sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu nedenle çeşitli atıf indekslerinin yanı sıra bazı kuruluşlar da yazar isimlerini tanımlamaya yönelik numaralar geliştirmiştir. Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibidir:

ResearcherID

Web of Science atıf indeksi her yazar için ResearcherID numarası sağlamaktadır. Yazarlar bütün yayınlarını ResearcherID ile ilişkilendirerek bunları tek bir noktada toplayabilir. Böylece, yazarlar Web of Science içerisinde yer alan yayınlarına ilişkin güncel atıf analizlerine kolaylıkla erişim sağlar. Yazarlar web sayfası üzerinden kayıt yaptırarak ResearcherID edinme imkânına sahiptir.

Scopus Author ID

Scopus atıf indeksi her yazar için profil sayfası oluşturmaktadır. Bu sayfalarda yazara ait tanımlayıcı numaralar da bulunmaktadır. Yazarların Scopus Author ID edinmeleri için kayıt yapmaları gerekmemektedir.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

ORCID çeşitli örgütler, yayın kuruluşları ve fon sağlayıcıları tarafından kurulmuş olan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. ORCID bireysel araştırmacılara ücretsiz olarak yazar tanımlayıcı numarası sağlar. ORCHID numarası Scopus atıf indeksinde de kullanılmaktadır.

YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) Araştırmacı Numarası

YÖK tarafından Türkiye’deki üniversitelerde görev yapan tüm akademik pesonele araştırmacı numarası verilmiştir. Kurumsal arşivlerde metadata bilgisi olarak kullanılmakta olan bu numara yazar bilgilerinin harmanlanmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir.